Sınıf: Mola

Marka

Duraklama

yeni Break(id, breakClipIds; konum)

Parametre

id

dize

Aranın benzersiz kimliği.

breakClipIds

Dize dizisi

Bu araya dahil edilen ara klibi kimliklerinin listesi.

Değer boş olamaz.

position

sayı

Bu aranın ana video içindeki konumu.

Özellikler

breakClipIds

null olmayan dize dizisi

Bu araya dahil edilen ara klibi kimliklerinin listesi.

süre

(sayı veya tanımsız)

Saniye cinsinden ara süresi.

id

dize

Aranın benzersiz kimliği.

isEmbedded

(boole veya tanımsız)

Aranın ana akışa yerleştirilip yerleştirilmediğini gösterir.

isWatched

boolean

Ara izlenip izlenmediği. Ara oynamaya başladığında bu, doğru olarak işaretlenir. Bu alan "false" (yanlış) değerinden doğru değerine ayarlandığında, gönderen, son kullanıcının bu arayı zaten izlediğini belirtmek için bu araya karşılık gelen ilerleme çubuğu işaretçisinin rengini değiştirebilir.

position

sayı

Ana videodaki aranın konumu. -1, ana videonun sonunu saniye cinsinden belirtir.