คลาส: MusicTrackMediaMetadata

ผู้ผลิต

MusicTrackMediaMetadata

ใหม่ MusicTrackMediaMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

albumArtist

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อศิลปินในอัลบั้ม

albumName

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่ออัลบั้ม

ศิลปิน

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อศิลปินแทร็ก

artistName

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อศิลปินแทร็ก

เลิกใช้
ใช้คำว่าศิลปินแทน

นักประพันธ์

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อผู้แต่งแทร็ก

discNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หมายเลขแผ่น จำนวนเต็มบวก

รูปภาพ

(อาร์เรย์ที่ไม่ใช่ Null ของ chrome.cast.Image ที่ไม่ใช่ Null หรือไม่ได้ระบุ)

รูปภาพเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ภาพหน้าปกหรือภาพขนาดย่อของสื่อที่กำลังเล่นอยู่

releaseDate

(สตริงหรือไม่ระบุ)

วันที่เปิดตัวแทร็ก ISO 8601 เช่น 10-02-2014

releaseYear

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ปีที่เป็นจำนวนเต็มเมื่อเปิดตัวอัลบั้ม

เลิกใช้
ใช้ ReleaseDate แทน

songName

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อแทร็ก

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อแทร็ก

trackNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หมายเลขแทร็กในอัลบั้ม จำนวนเต็มบวก