Sınıf: TextTrackStyle

Marka

TextTrackStyle

yeni TextTrackStyle()

Özellikler

backgroundColor

boş değer atanabilir dize

"#RRGGBBAA" şeklinde gösterilen arka plan RGBA rengi. Şeffaf arka planlar için alfa kanalı kullanılmalıdır.

customData

null özellikli Nesne

Özel uygulama verileri.

edgeColor

boş değer atanabilir dize

Kenar için "#RRGGBBAA" şeklinde gösterilen RGBA rengi. EdgeType, NONE ise bu değer yoksayılır.

edgeType

nullable chrome.cast.media.TextTrackEdgeType

fontFamily

boş değer atanabilir dize

Yazı tipi, alıcıda mevcut değilse fontGeneralFamily kullanılır.

fontGenericFamily

nullable chrome.cast.media.TextTrackFontGenericFamily

fontScale

null özellikli sayı

Metin parçası için yazı tipi ölçeklendirme faktörü (varsayılan değer 1,0'dır).

fontStyle

nullable chrome.cast.media.TextTrackFontStyle

foregroundColor

boş değer atanabilir dize

"#RRGGBBAA" şeklinde gösterilen ön plan RGBA rengi.

windowColor

boş değer atanabilir dize

Pencere için "#RRGGBBAA" şeklinde gösterilen RGBA rengi. windowType NONE ise bu değer yoksayılır.

windowRoundedCornerRadius

null özellikli sayı

Piksel cinsinden yuvarlatılmış köşe yarıçapı mutlak değeri (piksel). windowType değeri ROUNDED_CORNERS değilse bu değer yoksayılır.

windowType

nullable chrome.cast.media.TextTrackWindowType

Pencere konsepti CEA-608 ve CEA-708'de tanımlanır. http://goo.gl/M3ea0X adresine bakın. WebVTT'de bölge adı verilir.