คลาส: TvShowMediaMetadata

ผู้ผลิต

TvShowMediaMetadata

ใหม่ TvShowMediaMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

ตอน

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หมายเลขตอนของรายการทีวี จำนวนเต็มบวก

episodeNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หมายเลขตอนของรายการทีวี จำนวนเต็มบวก

เลิกใช้
ใช้ตอนแทน

episodeTitle

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อตอนของรายการทีวี

เลิกใช้
ใช้ชื่อแทน

รูปภาพ

(อาร์เรย์ที่ไม่ใช่ Null ของ chrome.cast.Image ที่ไม่ใช่ Null หรือไม่ได้ระบุ)

รูปภาพเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ภาพหน้าปกหรือภาพขนาดย่อของสื่อที่กำลังเล่นอยู่

originalAirdate

(สตริงหรือไม่ระบุ)

วันที่ ISO 8601 ที่ตอนออกอากาศครั้งแรก เช่น 10-02-2014

releaseYear

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ปีจำนวนเต็มเมื่อมีการเผยแพร่เนื้อหา

เลิกใช้
ใช้ OriginalsAirdate แทน

season

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ซีซันรายการทีวี จำนวนเต็มบวก

seasonNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ซีซันรายการทีวี จำนวนเต็มบวก

เลิกใช้
ใช้ซีซันแทน

seriesTitle

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อซีรีส์

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อตอนของรายการทีวี