Genel bakış

Google Chat aşağıdaki özellikleri sunarak ekip ortak çalışmalarını destekler:

 • Kullanıcılar arasındaki doğrudan mesajlar.
 • Alanlardaki mesaj dizili görüşmeler.
 • Proje başına, ekip başına veya farklı kriterlere göre tartışma alanı ayırmanıza olanak tanıyan Chat alanları.
 • Alanlara katılabilecek veya doğrudan mesajlara yanıt verebilen sohbet uygulamaları.

Google Chat ile uygulamalar arasındaki etkileşimler, belirli alanlar bağlamında mesajlar kullanılarak gerçekleştirilir. Örneğin, bir uygulama belirli bir sohbet alanına (bir tür alan) basit metinler (bir tür mesaj) gönderebilir.

Mesajlar arasında Chat uygulaması etkileşimleri, basit kısa mesajlar veya kartlar yer alır. Alanlar arasında sohbet odaları ve doğrudan mesajlar yer alır.

Yukarıdaki şemada, mesajlar ve alanlar için kullanılabilen farklı etkileşim türleri ve bağlamlar gösterilmektedir:

 • Mesajlarda aşağıdaki etkileşimler olabilir:

  • Chat uygulamasıyla etkileşim etkinlikleri.
  • Chat uygulamasından düz metin.
  • Chat uygulamasından kartlar.
 • Alanlar aşağıdaki bağlamlara sahip olabilir:

  • Sohbet odası
  • Doğrudan mesaj

Mesajlar

Google Chat ile bir uygulama uygulaması arasındaki mesajlar, tanımlı bir mesaj biçimini izler. Her mesaj, bileşenlerinde kullanıcı kimliği, stil, içerik ve mesajın diğer yönlerini belirten bir JSON nesnesinden oluşur.

Uygulamaların Google Chat ile etkileşiminde kullanılan birkaç farklı mesaj türü vardır.

Uygulamalara

Google Chat'ten bir uygulamaya gönderilen mesajlar, Chat uygulamaları etkileşim etkinlikleri olarak bilinir ve birkaç farklı türde olabilir.

Uygulamalardan

Bir uygulamadan Google Chat'e gönderilen mesajlarda iki tür içerik veya her ikisi de bulunabilir:

 • Metin, sınırlı metin biçimlendirmesine sahip düz metin içeriği barındırıyor.
 • Kartlar, hedef alanda gösterilecek kartların biçimini, içeriğini ve davranışını tanımlar.

Aşağıdaki örnekte bir proje yönetimi uygulaması, bir sorguya kart verisi yapısında bir veri listesi oluşturup bu listeyi sohbete döndürerek yanıt veriyor. Ardından Google Chat kartı gösterir:

Proje yönetimi uygulaması, kullanıcıya doğrudan mesaj üzerinden görev listesini gösteriyor.

Alanlar

Google Chat'teki alanlar, sohbet alanları ve doğrudan mesajların genelleştirilmesidir. Her alan türünün kendine özgü özellikleri olsa da (örneğin, bir sohbet alanı birden fazla kullanıcı tarafından görülebilirken, bir doğrudan mesaj gösterilmez) genellikle alanların genel kavramı kullanılır.

Örneğin, bir uygulama, alanın türünden bağımsız olarak alana mesaj gönderebilir. Ancak hedef alanın türüne bağlı olarak bu mesaj üzerinde mesajın nasıl işleneceğini etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Google Chat API'yi iş başında görmek ister misiniz?
Google Workspace Developers kanalı; ipuçları, püf noktaları ve en son özelliklerle ilgili videolar sunar.