API ของ Android

Google Fit API สําหรับ Android เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Google Play Google Fit API รองรับ Android 4.1 (API ระดับ 16) ขึ้นไป เมื่อใช้ API เหล่านี้ แอปของคุณจะสามารถทําสิ่งต่อไปนี้

  • อ่านข้อมูลประวัติแบบเกือบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลัง รวมถึงข้อมูลจากอุปกรณ์บลูทูธพลังงานต่ํา (BLE)
  • บันทึกกิจกรรม
  • เชื่อมโยงข้อมูลกับเซสชัน
  • ตั้งเป้าหมายการออกกําลังกาย

อ่านข้อมูลเซ็นเซอร์

หากแอปให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น ขั้นตอนประจําวัน คุณควรแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ Sensors API ให้สิทธิ์เข้าถึงสตรีมข้อมูลดิบที่มีข้อมูลนี้ ข้อมูลอาจมาจากเซ็นเซอร์ที่พร้อมใช้งานใน อุปกรณ์ที่ใช้ Android รวมถึงจากเซ็นเซอร์ในอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

บันทึกข้อมูล

หากแอปของคุณต้องรวบรวม จัดเก็บ และซิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ใช้ คุณใช้ API การบันทึกได้ API นี้เก็บข้อมูลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยใช้การสมัครใช้บริการ แอประบุประเภทกิจกรรมอย่างน้อย 1 ประเภทที่จะบันทึก จากนั้น Google Fit จะเก็บข้อมูลของประเภทที่ระบุในเบื้องหลังแม้ในขณะที่แอปของคุณไม่ได้ทํางาน และยังกู้คืนการสมัครใช้บริการเหล่านี้เมื่อรีสตาร์ทระบบด้วย

แผนภาพของ Google Fit
รูปที่ 1 Google Fit ใน Android

ข้อมูลประวัติ

หากต้องการให้ผู้ใช้ดูข้อมูลการออกกําลังกายจากกิจกรรมที่ผ่านมาได้ ให้ใช้ History API API นี้ให้สิทธิ์เข้าถึงประวัติการทํางานด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงช่วยให้แอปดําเนินการหลายรายการพร้อมกันได้ เช่น การแทรก การลบ และการอ่านข้อมูล

เซสชัน

ข้อมูลการออกกําลังกายอาจมีประโยชน์กับตัวเอง แต่ข้อมูลจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อคุณรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ API เซสชันจะรวมข้อมูลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีไว้ด้วยกัน พร้อมด้วยข้อมูลเมตาบางอย่างเป็นหน่วยเซสชัน เซสชันแสดงถึงช่วงเวลาที่ผู้ใช้ทํากิจกรรมการออกกําลังกาย

ดูและตั้งเป้าหมาย

แอปช่วยโน้มน้าวผู้ใช้ได้โดยการแสดงกิจกรรมการออกกําลังกายของผู้ใช้ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้ API เป้าหมายช่วยให้แอปแสดงเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกําลังกายที่ผู้ใช้สร้างขึ้น