Przepływ konta usługi OAuth

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować dostęp OAuth2 do interfejsu API przy użyciu własnych danych logowania za pomocą kont usługi. Te kroki trzeba wykonać tylko raz, chyba że unieważnisz lub usuniesz swoje dane logowania OAuth2.

Krok 1. Tworzenie danych logowania OAuth2

Wygeneruj identyfikator konta usługi i plik *.JSON, postępując zgodnie z instrukcjami, a następnie wróć na tę stronę.

Krok 2. Skonfiguruj bibliotekę klienta za pomocą pliku konfiguracji JSON

Skonfiguruj te klucze w: App.config / Web.config. Dodatkowe informacje znajdziesz w przewodniku konfiguracji.

<add key="OAuth2Mode" value="SERVICE_ACCOUNT" />
<add key="OAuth2SecretsJsonPath" value="INSERT_OAUTH2_SECRETS_JSON_FILE_PATH_HERE" />

<!-- Supply the email address of the user to impersonate. -->
<add key="OAuth2PrnEmail" value="INSERT_OAUTH2_USER_EMAIL_HERE" />