Konfiguracja

Biblioteka szuka pliku konfiguracji w folderze System.getProperty("user.home") + "/ads.properties". Możesz zastąpić tę ścieżkę i nazwę pliku w czasie działania, tworząc GoogleAdsClient przy użyciu jednego z tych mechanizmów:

  • Wywołaj fromPropertiesFile(PATH_TO_CONFIG_FILE), gdzie PATH_TO_CONFIG_FILE to ścieżka i nazwa pliku konfiguracji.
  • W zmiennej środowiskowej GOOGLE_ADS_CONFIGURATION_FILE_PATH wpisz ścieżkę i nazwę pliku konfiguracji, a następnie wywołaj fromPropertiesFile().

Plik konfiguracji ma format pliku Właściwości Java zawierającego pary klucz-wartość. Obsługiwane klucze różnią się w zależności od wybranego procesu uwierzytelniania.

Obsługiwane klucze do procesów w aplikacjach komputerowych i internetowych

Jeśli używasz aplikacji na komputerze lub w przeglądarce, obsługiwane klucze są następujące:

# Credential for accessing Google's OAuth servers.
# Provided by console.cloud.google.com.
api.googleads.clientId=INSERT_CLIENT_ID_HERE

# Credential for accessing Google's OAuth servers.
# Provided by console.cloud.google.com.
api.googleads.clientSecret=INSERT_CLIENT_SECRET_HERE

# Renewable OAuth credential associated with 1 or more Google Ads accounts.
api.googleads.refreshToken=INSERT_REFRESH_TOKEN_HERE

# Token which provides access to the Google Ads API in general. It does not
# grant access to any particular ad account (OAuth is used for this purpose).
api.googleads.developerToken=INSERT_DEVELOPER_TOKEN_HERE

# Required for manager accounts only: Specify the login customer ID used to
# authenticate API calls. This will be the customer ID of the authenticated
# manager account. You can also specify this later in code if your application
# uses multiple manager account + OAuth pairs.
#
# api.googleads.loginCustomerId=INSERT_LOGIN_CUSTOMER_ID_HERE

# Only required if explicitly instructed by the service documentation.
# api.googleads.linkedCustomerId=INSERT_LINKED_CUSTOMER_ID_HERE

Obsługiwane klucze dla kont usługi

Jeśli używasz procesu na koncie usługi, obsługiwane klucze są następujące:

# Path to the service account secrets file in JSON format.
# Provided by console.cloud.google.com.
api.googleads.serviceAccountSecretsPath=INSERT_PATH_TO_JSON_HERE

# Email address of the user to impersonate.
# This should be a user who has access to your Google Ads account and is in the same
# Google Apps Domain as the service account.
api.googleads.serviceAccountUser=INSERT_USER_EMAIL_ADDRESS_HERE

# Token which provides access to the Google Ads API in general. It does not
# grant access to any particular ad account (OAuth is used for this purpose).
api.googleads.developerToken=INSERT_DEVELOPER_TOKEN_HERE

# Required for manager accounts only: Specify the login customer ID used to
# authenticate API calls. This will be the customer ID of the authenticated
# manager account. You can also specify this later in code if your application
# uses multiple manager account + OAuth pairs.
#
# api.googleads.loginCustomerId=INSERT_LOGIN_CUSTOMER_ID_HERE

Używanie zmiennych środowiskowych

Biblioteka obsługuje wszystkie zmienne środowiskowe wspólne dla wszystkich bibliotek klienta interfejsu Google Ads API. W tabeli poniżej znajdziesz zmienną środowiskową odpowiadającą każdej właściwości pliku konfiguracji.

Właściwość pliku konfiguracji Zmienna środowiskowa
api.googleads.developerToken GOOGLE_ADS_DEVELOPER_TOKEN
api.googleads.clientId GOOGLE_ADS_CLIENT_ID
api.googleads.clientSecret GOOGLE_ADS_CLIENT_SECRET
api.googleads.refreshToken GOOGLE_ADS_REFRESH_TOKEN
api.googleads.serviceAccountSecretsPath GOOGLE_ADS_JSON_KEY_FILE_PATH
api.googleads.serviceAccountUser GOOGLE_ADS_IMPERSONATED_EMAIL
api.googleads.loginCustomerId GOOGLE_ADS_LOGIN_CUSTOMER_ID
api.googleads.linkedCustomerId GOOGLE_ADS_LINKED_CUSTOMER_ID

Po ustawieniu odpowiednich zmiennych środowiskowych skonfiguruj GoogleAdsClient, wywołując w kreatorze funkcję fromEnvironment().

GoogleAdsClient googleAdsClient = GoogleAdsClient.newBuilder()
  .fromEnvironment()
  .build();

Łączenie podejścia do konfiguracji

GoogleAdsClient i jego kreator obsługują łączenie różnych strategii konfiguracji. Za pomocą zmiennych środowiskowych możesz na przykład skonfigurować dane logowania instancji i plik właściwości dla innych atrybutów. W tym celu użyj poniższego fragmentu kodu.

GoogleAdsClient googleAdsClient = GoogleAdsClient.newBuilder()
    .fromEnvironment()
    .fromPropertiesFile()
    .build();

W tym przykładzie biblioteka klienta użyje wartości z pliku właściwości w przypadku każdego atrybutu zdefiniowanego zarówno za pomocą zmiennej środowiskowej, jak i wpisu w pliku właściwości. Albo po prostu wywołaj fromPropertiesFile() przed fromEnvironment().

Zanim wywołasz funkcję build(), możesz wprowadzić dalsze zmiany w czasie działania za pomocą innych metod konfiguracji kreatora.