REST Arayüzü

Google Ads API, gTB veya REST kullanılarak çağrılabilir. Her iki arayüz de diğer Google Cloud API'leriyle paylaşılan kaynak odaklı bir tasarımı açığa çıkarır.

Mümkün olduğunda Google'ın resmi istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Desteklenen her dilde deyimsel, tür açısından güvenli kod sağlarlar ve API ile iletişimin alt düzey ayrıntılarının (örneğin, zaman aşımı ayarları, sonuç kümesi sayfalandırma ve kimlik doğrulama) işlenirler. İstemci kitaplıklarımızda, kaynak adları oluşturma ve alan maskelerini işleme gibi yaygın görevlere yardımcı olan kapsamlı bir kod örnekleri ve yardımcı programlar da bulunur.

Bu kılavuz, REST'e özel ayrıntıları sunar ve Google tarafından desteklenen bir istemci kitaplığı kullanmadan doğrudan REST arayüzünü çağırmak için bilmeniz gerekenleri açıklar. Bu kılavuz, REST'i doğrudan kullanmak için kendi özel kodunuzu yazıyor veya üçüncü taraf bir HTTP istemci kitaplığı kullanıyorsanız işinize yarayabilir.