Pobieranie metadanych filmu

Jeśli podasz prawidłowy adres lub identyfikator filmu, metoda lookupVideoMetadata zwraca metadane powiązane z danym filmem. Metadane w treści odpowiedzi pozwalają określić aktualność obrazu i długość filmu, a także bezpłatnie potwierdzać istnienie filmów.

Jak korzystać z interfejsu API

Wywołaj ten punkt końcowy, przekazując mu zakodowany URL adres pocztowy w Stanach Zjednoczonych lub kod videoId.

curl -X GET "https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideoMetadata?key=YOUR_API_KEY&address=POSTAL_ADDRESS"

Interfejs API zwraca wówczas jedną z tych 2 odpowiedzi:

 • Jeśli film istnieje, lookupVideoMetadata zwraca jego metadane.
 • Jeśli film nie istnieje, interfejs API zwraca kod błędu 404.

Przykładowe żądanie

Następujący przykładowy kod zawiera żądanie filmu z lotu ptaka przedstawiającego piramidę Transamerica Pyramid w pobliżu 600 Montgomery St, San Francisco, CA 94111.

curl -X GET "https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideoMetadata?key=YOUR_API_KEY&address=600%20Montgomery%20St%2C%20San%20Francisco%2C%20CA%2094111"

Przykładowa odpowiedź

Poniższe przykłady JSON pokazują wszystkie możliwe odpowiedzi na żądanie lookupVideoMetadata.

Znaleziono film

Film został już zrenderowany.

{
 "videoId": "Ul1naoFmqo69U1zUVrQRkc",
 "captureDate": {
  "year": 2022,
  "month": 4,
  "day": 1
 },
 "duration": "40s",
 "state": "ACTIVE"
}

Film jest renderowany

Film jest renderowany.

{
 "videoId": "Ul1naoFmqo69U1zUVrQRkc",
 "state": "PROCESSING"
}

Nie znaleziono filmu

Film nie znajduje się w bazie danych Google. Przyczyną może być to, że nie została jeszcze wyrenderowana lub lokalizacja znajduje się na obszarze, który nie jest obsługiwany.

Jeśli lokalizacja znajduje się na obsługiwanym obszarze, możesz zainicjować żądanie renderowania za pomocą renderVideo.

{
 "error": {
  "code": 404,
  "message": "Video not found.",
  "status": "NOT_FOUND"
 }
}