Maps SDK na Androida – omówienie

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

Korzystając z pakietu SDK Map na Androida, możesz dodawać do aplikacji na Androida mapy obejmujące m.in. aplikacje na Wear OS korzystające z danych Map Google, wyświetlaczy map i odpowiedzi na gesty map. Możesz też podać dodatkowe informacje o lokalizacji mapy i ułatwić interakcję z użytkownikiem, dodając do mapy znaczniki, wielokąty i nakładki.

Pakiet SDK obsługuje zarówno język programowania Kotlin, jak i Java, a także dodatkowe biblioteki i rozszerzenia do zaawansowanych funkcji i technik programowania.


Co dalej?

Skonfiguruj i utwórz pierwszą aplikację:

Krótkie wprowadzenie: dodawanie mapy
Utwórz podstawową aplikację na Androida, która wyświetla mapę.
Wygeneruj klucz interfejsu API i włącz płatności
Szczegóły dotyczące włączania płatności i uzyskiwania klucza interfejsu API, które są wymagane do dodania mapy do aplikacji.
Konfigurowanie istniejącego projektu Android Studio
Skonfiguruj istniejącą aplikację, aby używała pakietu SDK Map na Androida.
Użycie i płatności
Limity cen i wykorzystanie pakietu SDK.
warunków korzystania z usługi.
W Warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform omówiono wymagania prawne, które aplikacja musi spełniać, gdy jest używany pakiet SDK.