GoogleMap.CancelableCallback

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.CancelableCallback

Interfejs wywołania zwrotnego do raportowania zakończenia lub anulowania zadania.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onCancel()
Wywoływana po anulowaniu zadania.
abstrakcyjna pustka
onFinish()
Wywoływana po ukończeniu zadania.

Metody publiczne

public abstrat void onCancel ()

Wywoływana po anulowaniu zadania.

public abstract void onFinish ()

Wywoływana po ukończeniu zadania.