GoogleMap.OnCameraIdleListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnCameraIdleListener

Interfejs wywołania zwrotnego po zakończeniu ruchu kamery.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onCameraIdle()
Wywoływana po zakończeniu ruchu kamery nie ma żadnych oczekujących animacji, a użytkownik przestał wchodzić w interakcję z mapą.

Metody publiczne

public abstract void onCameraIdle ()

Wywoływana po zakończeniu ruchu kamery nie ma żadnych oczekujących animacji, a użytkownik przestał wchodzić w interakcję z mapą.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.