GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener

Interfejs wywołania zwrotnego, gdy ruch kamery został zatrzymany lub gdy kamera zaczęła się poruszać z nowego powodu.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onCameraMoveCanceled()
Wywoływana, gdy deweloper wyraźnie wywoła metodę stopAnimation() lub jeśli przyczyna ruchu kamery uległa zmianie przed uruchomieniem modułu onCameraIdle po poprzedniej animacji.

Metody publiczne

public abstract void onCameraMoveCanceled ()

Wywoływana, gdy deweloper wyraźnie wywoła metodę stopAnimation() lub jeśli przyczyna ruchu kamery uległa zmianie przed uruchomieniem modułu onCameraIdle po poprzedniej animacji. Nie aktualizuj ani nie animuj kamery, używając tej metody.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.