GoogleMap.OnCameraMoveListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnCameraMoveListener

Interfejs wywołania zwrotnego po zmianie pozycji kamery.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onCameraMove()
Wywoływany wielokrotnie, ponieważ kamera nadal się porusza po rozmowie onCameraMoveStarted.

Metody publiczne

public abstrat void onCameraMove ()

Wywoływany wielokrotnie, ponieważ kamera nadal się porusza po rozmowie onCameraMoveStarted. Tę funkcję można wywoływać tak często, jak raz na każdą klatkę, więc nie powinno się wykonywać kosztownych operacji.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.