GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener

Interfejs wywołania zwrotnego po kliknięciu nakładki na ziemi.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onGroundOverlayClick(GroundOverlay groundOverlay)
Wywoływane po kliknięciu nakładki na ziemi.

Metody publiczne

public abstract void onGroundOverlayClick (GroundOverlay groundOverlay)

Wywoływane po kliknięciu nakładki na ziemi.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.

Parametry
groundOverlay Klikany obraz nad powierzchnią.