GoogleMap.OnInfoWindowClickListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnInfoWindowClickListener

Interfejs wywołania zwrotnego dla zdarzeń kliknięcia lub dotknięcia w oknie informacyjnym znacznika.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onInfoWindowClick(Marker)
Wywoływana po kliknięciu okna informacyjnego znacznika.

Metody publiczne

public abstrat void onInfoWindowClick (znacznik Marker)

Wywoływana po kliknięciu okna informacyjnego znacznika.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.

Parametry
znacznik Znacznik klikniętego okna informacyjnego.