GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener

Interfejs wywołania zwrotnego dla zdarzeń zamknięcia w oknie informacyjnym znacznika.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onInfoWindowClose(znacznik Marker)
Wywoływane, gdy okno informacyjne znacznika jest zamknięte.

Metody publiczne

public abstract void onInfoWindowClose (znacznik Marker)

Wywoływane, gdy okno informacyjne znacznika jest zamknięte.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.

Parametry
znacznik Znacznik zamkniętego okna informacyjnego.