GoogleMap.OnInfoWindowLongClickListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnInfoWindowLongClickListener

Interfejs wywołania zwrotnego, gdy użytkownik długo naciśnie okno informacyjne znacznika.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onInfoWindowLongClick(znacznik Marker)
Wywoływane, gdy użytkownik wykonuje gest przytrzymania w oknie informacyjnym znacznika.

Metody publiczne

public abstrat void onInfoWindowLongClick (znacznik Marker)

Wywoływane, gdy użytkownik wykonuje gest przytrzymania w oknie informacyjnym znacznika.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.

Parametry
znacznik Znacznik, do którego jest zakotwiczone okno informacyjne.