GoogleMap.OnMapLoadedCallback

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnMapLoadedCallback

Interfejs wywołania zwrotnego po zakończeniu renderowania mapy. Dzieje się tak, gdy wszystkie kafelki wymagane do wyrenderowania mapy zostaną pobrane i wszystkie etykiety zostaną ukończone. Zdarzenie to nie zostanie uruchomione, jeśli mapa nie zostanie wczytana z powodu problemów z połączeniem lub jeśli mapa stale się zmienia i nigdy się nie kończy z powodu ciągłej interakcji użytkownika z mapą.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onMapLoaded()
Wywoływana po zakończeniu renderowania mapy.

Metody publiczne

public abstract void onMapLoaded ()

Wywoływana po zakończeniu renderowania mapy. Zostanie ona wywołana tylko raz. Jeśli chcesz otrzymać ponowne powiadomienie, musisz poprosić o kolejne wywołanie zwrotne.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.