GoogleMap.OnMarkerDragListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnMarkerDragListener

Interfejs wywołania zwrotnego dla zdarzeń przeciągania w znacznikach.

Detektory będą wywoływane w wątku interfejsu Androida.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onMarkerDrag(znacznik Marker)
Wywoływane wielokrotnie podczas przeciągania znacznika.
abstrakcyjna pustka
onMarkerDragEnd(znacznik Marker)
Wywoływana po zakończeniu przeciągania znacznika.
abstrakcyjna pustka
onMarkerDragStart(znacznik Marker)
Wywoływane, gdy znacznik zaczyna być przeciągany.

Metody publiczne

public abstrat void onMarkerDrag (znacznik Marker)

Wywoływane wielokrotnie podczas przeciągania znacznika. Do lokalizacji znacznika można uzyskać dostęp przez getPosition().

Parametry
znacznik Przeciągany znacznik.

public abstract void onMarkerDragEnd (znacznik Marker)

Wywoływana po zakończeniu przeciągania znacznika. Do lokalizacji znacznika można uzyskać dostęp przez getPosition().

Parametry
znacznik Przeciągnięty znacznik.

public abstrat void onMarkerDragStart (znacznik Marker)

Wywoływane, gdy znacznik zaczyna być przeciągany. Do lokalizacji znacznika można uzyskać dostęp na stronie getPosition(). Pozycja ta może się różnić od pozycji sprzed rozpoczęcia przeciągania, ponieważ znacznik pojawia się nad punktem styku.

Parametry
znacznik Przeciągany znacznik.