MapaGoogle.W mojej lokalizacjiPrzycisk Odbiornik kliknięć

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener

Interfejs wywołania zwrotnego po kliknięciu przycisku Moja lokalizacja.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna wartość logiczna
onMyLocationButtonClick()
Wywoływane po kliknięciu przycisku Moja lokalizacja.

Metody publiczne

public abstrakcyjna wartość logiczna onMyLocationButtonClick ()

Wywoływane po kliknięciu przycisku Moja lokalizacja.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.

Jeśli chcesz uzyskać bieżącą lokalizację użytkownika, użyj metody com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi.

Akcje powrotne
  • true, jeśli odbiornik wywołał zdarzenie (tzn. działanie domyślne nie powinno występować); false w innym przypadku (tzn. powinno wystąpić działanie domyślne). Domyślnie ruch kamery jest wyśrodkowany na lokalizacji użytkownika.