GoogleMap.OnMyLocationListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnMyLocationClickListener

Interfejs wywołania zwrotnego po kliknięciu kropki Moja lokalizacja (oznaczającej lokalizację użytkownika).

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onMyLocationClick(lokalizacja lokalizacja)
Wywoływane po kliknięciu punktu Moja lokalizacja.

Metody publiczne

public abstract void onMyLocationClick (Lokalizacja lokalizacji)

Wywoływane po kliknięciu punktu Moja lokalizacja.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.

Parametry
lokalizacji Bieżąca lokalizacja punktu Moja lokalizacja.