GoogleMap.OnPoiClickListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnPoiClickListener

Wykrywacz kliknięć ciekawych miejsc.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onPoiClick(PointOfInterest poi)
Wywoływane po kliknięciu ważnego miejsca.

Metody publiczne

public abstract void onPoiClick (PointOfInterest poi)

Wywoływane po kliknięciu ważnego miejsca.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.

Parametry
miejsce Ciekawe miejsce, które zostało kliknięte.