GoogleMap.OnPolylineClickListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnPolylineClickListener

Interfejs wywołania zwrotnego po kliknięciu linii łamanej.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onPolylineClick(linia łamana)
Wywoływana po kliknięciu linii łamanej.

Metody publiczne

public abstract void onPolylineClick (linia łamana)

Wywoływana po kliknięciu linii łamanej.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.

Parametry
linia łamana Kliknięta linia łamana.