GoogleMap.SnapshotReadyCallback

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.SnapshotReadyCallback

Interfejs wywołania zwrotnego do powiadomienia o utworzeniu zrzutu.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onSnapshotReady(zrzut Bitmapy)
Wywoływana po utworzeniu zrzutu.

Metody publiczne

public abstract void onSnapshotReady (zrzut Bitmap)

Wywoływana po utworzeniu zrzutu.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.

Parametry
migawka Bitmapa zawierająca aktualnie renderowaną mapę lub wartość null, jeśli nie można utworzyć zrzutu.