Źródło lokalizacji.OnLocationChangedListener

publiczny interfejs statyczny LocationSource.OnLocationChangedListener

Obsługa aktualizacji lokalizacji.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onLocationChanged(lokalizacja lokalizacja)
Wysyłane, gdy znana jest nowa lokalizacja użytkownika.

Metody publiczne

public abstract void onLocationChanged (lokalizacja lokalizacji)

Wysyłane, gdy znana jest nowa lokalizacja użytkownika.

Parametry
lokalizacji nową lokalizację. Wartość nie może być wartością null.