StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaPanorama

publiczny interfejs statyczny StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaCameraChangeListener

Nasłuchiwanie zmian w StreetView Panoramy w Aparacie StreetView

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onStreetViewPanoramaCameraChange(kamera StreetViewPanoramaCamera)
Wywoływane, gdy użytkownik wprowadzi zmiany w aparacie na panoramie lub gdy zmieni się ona automatycznie.

Metody publiczne

publiczna abstrakcja void onStreetViewPanoramaCameraChange (kamera StreetViewPanoramaCamera)

Wywoływane, gdy użytkownik wprowadzi zmiany w aparacie na panoramie lub gdy zmieni się ona automatycznie. Implementacje tej metody są zawsze wywoływane w wątku głównym.

Parametry
kamera Położenie kamery