StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaZmianaNasłuchiwacz

publiczny interfejs statyczny StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaChangeListener

Odbiornik wczytania nowej panoramy Street View

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onStreetViewPanoramaChange(lokalizacja StreetViewPanoramaLocation)
StreetView Panorama wykonuje animowane przejście z jednego miejsca do drugiej, gdy użytkownik wykonuje ręczne czynności związane z nawigacją.

Metody publiczne

publiczna abstrakcja void onStreetViewPanoramaChange (lokalizacja StreetViewPanoramaLocation)

StreetView Panorama wykonuje animowane przejście z jednego miejsca do drugiej, gdy użytkownik wykonuje ręczne czynności związane z nawigacją. To wywołanie zwrotne jest wywoływane po wystąpieniu animacji przejścia i wyrenderowaniu pierwszej panoramy. To wywołanie zwrotne ma miejsce również wtedy, gdy programista ustawi pozycję i nastąpi wyrenderowanie pierwszej panoramy. Możliwe, że nie wszystkie panoramy zostały wczytane po aktywowaniu tego wywołania zwrotnego. Implementacje tej metody są zawsze wywoływane w wątku głównym.

Parametry
lokalizacji Lokalizacja, na którą zmienia się lokalizacja StreetViewPanorama. null, jeśli panorama jest nieprawidłowa