StreetViewPanorama.OnStreetViewPanorama

publiczny interfejs statyczny StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaClickListener

Interfejs wywołania zwrotnego, gdy użytkownik kliknie panoramę.

Detektory zostaną wywołane w wątku głównym

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onStreetViewPanoramaClick(orientacja StreetViewPanoramaOrientation)
Wywoływane, gdy użytkownik wykonuje gest kliknięcia panoramy, ale tylko wtedy, gdy żadna z nakładek panoramy nie obsługuje tego gestu.

Metody publiczne

publiczna abstrakcja void onStreetViewPanoramaClick (orientacja StreetViewPanoramaOrientation)

Wywoływane, gdy użytkownik wykonuje gest kliknięcia panoramy, ale tylko wtedy, gdy żadna z nakładek panoramy nie obsługuje tego gestu. Implementacje tej metody są zawsze wywoływane w wątku głównym.

Parametry
orientacja Wartości nachylenia i przechylenia odpowiadają punktowi na ekranie, w którym użytkownik kliknął. Te wartości mają wartość bezwzględną w obrębie określonej panoramy i są niezależne od bieżącej orientacji aparatu.