StreetView na Panoramę.OnStreetViewPanorama

publiczny interfejs statyczny StreetViewPanorama.OnStreetViewPanoramaLongClickListener

Interfejs wywołania zwrotnego, gdy użytkownik przytrzyma panoramę.

Detektory zostaną wywołane w wątku głównym

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onStreetViewPanoramaLongClick(orientacja StreetViewPanoramaOrientation)
Wywoływana, gdy użytkownik przytrzyma gest przy naciśnięciu i tylko wtedy, gdy żadna z nakładek panoramy nie obsługuje tego gestu.

Metody publiczne

publiczna abstrakcja void onStreetViewPanoramaLongClick (orientacja StreetViewPanoramaOrientation)

Wywoływana, gdy użytkownik przytrzyma gest przy naciśnięciu i tylko wtedy, gdy żadna z nakładek panoramy nie obsługuje tego gestu. Implementacje tej metody są zawsze wywoływane w wątku głównym.

Parametry
orientacja Wartości przechylenia i ruchu odpowiadają punktowi na ekranie, w którym użytkownik mógł przytrzymać przycisk. Te wartości mają wartość bezwzględną w obrębie określonej panoramy i są niezależne od bieżącej orientacji aparatu.