Skonfiguruj role

Aby tworzyć zbiory danych w projekcie Google Cloud i nimi zarządzać, musisz mieć w nim rolę właściciela lub edytującego.

Możesz też przypisać poniższe role uprawnień do konta użytkownika lub konta usługi, którego używasz do zarządzania zbiorami danych:

  • Rola Maps Platform Datasets Admin przyznaje użytkownikowi lub kontu usług uprawnienia do zapisu i odczytu zbiorów danych w projekcie. Ta rola umożliwia użytkownikowi wykonywanie wszystkich operacji na zbiorze danych.
  • Rola Maps Platform Datasets Viewer zapewnia dostęp tylko do odczytu do zbiorów danych w projekcie. Ta rola umożliwia wykonywanie operacji na liście, pobieraniu lub pobieraniu danych na zbiorze danych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o przyznawaniu roli uprawnień za pomocą konsoli Google Cloud.

Co dalej?

Po skonfigurowaniu ról musisz utworzyć token OAuth:

Używanie protokołu OAuth