GeoJSON

Platform seçin: Android iOS JavaScript

Bu sayfada, coğrafi verileri GMUGeometryRenderer ile birlikte GeoJSON biçiminde GMUGeoJSONParser kullanarak nasıl oluşturabileceğiniz gösterilmektedir. GeoJSON; noktalar, çizgiler ve poligonlar gibi coğrafi verileri oluşturmak için popüler bir biçimdir.

Ön koşullar ve notlar

GMUGeoJSONParser, iOS için Haritalar SDK'sı Yardımcı Program Kitaplığı'nın bir parçasıdır. Kitaplığı henüz oluşturmadıysanız bu sayfanın geri kalanını okumadan önce kurulum kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Tam kod örneği için GitHub'daki örnek uygulamalara bakın.

GeoJSON verileri oluşturma

GeoJSON verilerini haritada oluşturmak için, GeoJSON kaynağına (bu örnekte GeoJSON_sample.kml) giden yolla bir GMUGeoJSONParser oluşturun. Ardından, GMUKMLParser örneğini ileterek bir GMUGeometryRenderer oluşturun. Son olarak, GMUGeometryRenderer.render() numaralı telefonu arayın. Aşağıdaki kod örneğinde, GeoJSON verilerinin bir haritada oluşturulması gösterilmektedir:

Swift

import GoogleMapsUtils

class GeoJSON {
 private var mapView: GMSMapView!

 func renderGeoJSON() {
  guard let path = Bundle.main.path(forResource: "GeoJSON_sample", ofType: "json") else {
   return
  }

  let url = URL(fileURLWithPath: path)

  let geoJsonParser = GMUGeoJSONParser(url: url)
  geoJsonParser.parse()

  let renderer = GMUGeometryRenderer(map: mapView, geometries: geoJsonParser.features)
  renderer.render()
 }
}
   

Objective-C

@import GoogleMapsUtils;

@implementation GeoJSON {
 GMSMapView *_mapView;
}

- (void)renderGeoJSON {
 NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"GeoJSON_sample" ofType:@"json"];
 NSURL *url = [NSURL fileURLWithPath:path];
 GMUGeoJSONParser *parser = [[GMUGeoJSONParser alloc] initWithURL:url];
 [parser parse];
 GMUGeometryRenderer *renderer = [[GMUGeometryRenderer alloc] initWithMap:_mapView
                                geometries:parser.features];
 [renderer render];
}

@end