Settings (beta)

Ayarlar sınıfı

google.maps.Settings sınıf

Maps JavaScript API'nin bir bütün olarak davranışını kontrol eden ayarlar.

const {Settings} = await google.maps.importLibrary("core") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

BetagetInstance
getInstance()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  Settings
google.maps.Settings tekilleştirilmiş örneğini döndürür.
BetaexperienceIds
Tür:  Iterable<string>
Maps JS API çağrılarının ilişkilendirileceği benzersiz deneyim kimliklerinden oluşan bir koleksiyon. Döndürülen değer, Settings sınıfı tekli örneğinde depolanan dahili değerin bir kopyasıdır. Bu nedenle, google.maps.Settings.getInstance().experienceIds işlemindeki işlemler dahili değeri değil yalnızca kopyayı değiştirir.

Dahili değeri güncellemek için özelliği tekil örneğindeki yeni değere eşit olacak şekilde ayarlayın (ör. google.maps.Settings.getInstance().experienceIds = [experienceId];).