เลือกเวอร์ชัน SDK ของคุณ

Places SDK สำหรับฟีเจอร์ของ iOS ที่พร้อมใช้งานในแอปของคุณจะกำหนดโดยชุดค่าผสมระหว่างหมายเลขเวอร์ชันของ SDK (เช่น 9.0.0) ที่คุณระบุในทรัพยากร Dependency ของแพ็กเกจและ API ที่เปิดใช้ในคีย์ API ของคุณ คู่มือนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันและวิธีเลือกเวอร์ชันที่เปิดใช้ในแอป

หมายเลขเวอร์ชัน SDK

หมายเลขเวอร์ชันของ SDK ที่คุณระบุในทรัพยากร Dependency ของแพ็กเกจจะเป็นตัวกำหนดว่าแอปมีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ที่เพิ่มลงในรุ่นนั้นๆ หรือไม่ เช่น การเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) พร้อมใช้งานใน SDK เวอร์ชัน 9.0.0 ขึ้นไปเท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ใน SDK แต่ละเวอร์ชันได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Places SDK สำหรับ iOS

เวอร์ชัน Places API ของ Places SDK สำหรับ iOS

นอกจากการระบุหมายเลขเวอร์ชัน SDK แล้ว คุณจะต้องเลือกบริการ Places API ที่ SDK เรียกใช้ใน Google Cloud Console ด้วย เช่น Places API หรือ Places API (ใหม่) บริการ API ที่คุณเลือกจะใช้ร่วมกับหมายเลขเวอร์ชันของ SDK เพื่อกำหนดว่าฟีเจอร์ใดที่พร้อมใช้งานในแอปของคุณ เช่น การเติมข้อความอัตโนมัติหรือการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) แม้ว่าคุณจะระบุหมายเลขเวอร์ชัน SDK ได้เพียงหมายเลขเดียว แต่เปิดใช้ทั้ง Places API และ Places API (ใหม่) บนคีย์ API ได้พร้อมกัน แต่ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องเปิดใช้ Places API (ใหม่) และใช้ฟีเจอร์ SDK เวอร์ชัน (ใหม่) ในแอป

เลือกเวอร์ชัน SDK และบริการ API

หากต้องการเลือกฟีเจอร์ SDK ที่พร้อมใช้งานในแอป ให้ทำดังนี้

 1. เปิดใช้ Places API, Places API (ใหม่) หรือเปิดทั้ง 2 อย่างในโปรเจ็กต์ Google Cloud โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เปิดใช้ API
 2. ในข้อจำกัดของคีย์ API ให้เปิดใช้ Places API, Places API (ใหม่) หรือทั้งสองอย่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การจำกัดคีย์ API
 3. เมื่อติดตั้ง SDK ให้ระบุหมายเลขเวอร์ชัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Set up an Xcode project

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกบริการ Places API ได้ที่ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud

ฟีเจอร์ของ SDK ที่พร้อมใช้งานในแต่ละเวอร์ชัน

ตารางต่อไปนี้แสดงเวอร์ชัน SDK และ API ที่จำเป็นสำหรับฟีเจอร์ SDK แต่ละรายการ

ฟีเจอร์ เปิดใช้ Places API ในคีย์ API เวอร์ชัน SDK ขั้นต่ำ
เติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) Places API (ใหม่) 9.0.0
รายละเอียดสถานที่ (ใหม่) Places API (ใหม่) 9.0.0
การค้นหาใกล้เคียง (ใหม่) Places API (ใหม่) 9.0.0
รูปภาพสถานที่ (ใหม่) Places API (ใหม่) 9.0.0
การค้นหาข้อความ (ใหม่) Places API (ใหม่) 8.5.0
เติมข้อความอัตโนมัติเกี่ยวกับสถานที่ Places API 3.0.0
สถานที่ปัจจุบัน Places API 3.0.0
รายละเอียดสถานที่ Places API 3.0.0
รูปภาพสถานที่ Places API 3.0.0

ข้อควรพิจารณาในการเลือกเวอร์ชันที่จะเปิดใช้

 • หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน Places SDK สำหรับ iOS ให้เริ่มด้วย Places API (ใหม่) และ SDK ใหม่
 • หากเป็นลูกค้าเดิม คุณจะใช้ SDK ที่มีอยู่ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพฟีเจอร์ของ Places SDK สำหรับ iOS (ใหม่) คุณควรเปิดใช้ Places API (ใหม่) และใช้ SDK ใหม่ คุณไม่จําเป็นต้องย้ายข้อมูลเมื่อเปลี่ยนไปใช้ SDK ใหม่ เพียงทําตามขั้นตอนในเลือกเวอร์ชัน SDK และบริการ API
 • Places API (ใหม่) ไม่ได้เปิดใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่บางรายการ เช่น Current Place, GMSPlace.isOpen และ GMSPlaceisOpenAtDate

ใช้รุ่นตัวอย่างจาก GooglePlacesSwift

หากคุณต้องการใช้ GooglePlacesSwift เวอร์ชัน 0.1.0 ซึ่งเป็นรุ่นตัวอย่าง ให้เปิดใช้ Places API (ใหม่) และติดตั้ง SDK GooglePlacesSwift

ย้ายข้อมูลไปยัง API ใหม่

หากคุณใช้ API ที่มีอยู่และต้องการย้ายข้อมูลไปยัง API ใหม่ ให้ดูคำแนะนำในการย้ายข้อมูลต่อไปนี้สำหรับ API แต่ละรายการ

การเพิ่มประสิทธิภาพใน Places SDK สำหรับ iOS (ใหม่)

ส่วนนี้ครอบคลุมคุณลักษณะสำคัญที่เพิ่มไว้ใน Places SDK สำหรับ iOS (ใหม่)

ใช้งานบนแพลตฟอร์มมาตรฐานของ Google Cloud

Places SDK สำหรับ iOS (ใหม่) ใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานบริการบน Google Cloud การติดตั้งใช้งานนี้จะทําให้แพลตฟอร์มมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้น การออกแบบมาตรฐานนี้ทำให้ SDK ต่างๆ มีความสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาด้วย Places SDK สำหรับ iOS (ใหม่)

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

Places SDK สำหรับ iOS (ใหม่) มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม จึงคุ้มค่ากับการแทนที่แอปที่ใช้ SDK ที่มีอยู่

ฟีเจอร์ใหม่

Places SDK สำหรับ iOS (ใหม่) มีเวอร์ชันล่าสุดของฟีเจอร์ SDK ทั้งหมด ดังนี้

ราคาที่เข้าใจง่าย

การกำหนดราคาจะเรียบง่ายขึ้นด้วย Places SDK สำหรับ iOS (ใหม่) เพื่อให้คุณจ่ายเฉพาะข้อมูลที่ใช้เท่านั้น การกำหนดราคาที่ง่ายขึ้นจะทำผ่านรายการช่อง ที่เรียกอีกอย่างว่าฟิลด์มาสก์

Places SDK สำหรับ iOS และการค้นหาข้อความจะใช้รายการช่องเพื่อควบคุมรายการช่องที่จะแสดงผลในคำตอบ จากนั้นระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับข้อมูลที่ขอเท่านั้น การใช้รายการฟิลด์เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ขอข้อมูลที่ไม่จำเป็น ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงเวลาในการประมวลผลที่ไม่จำเป็นและการเรียกเก็บเงิน

สำหรับข้อมูลการกำหนดราคาโดยละเอียดสำหรับ SDK ทั้ง 2 รายการ โปรดดูที่การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

ประเภทสถานที่ที่ขยาย

SDK ใหม่เพิ่มประเภทสถานที่ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ประเภทเหล่านี้จะแสดงผลเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดสถานที่และคำตอบในการค้นหาข้อความ คุณยังสามารถใช้ประเภทใหม่เหล่านี้และประเภทที่มีอยู่ในการค้นหาด้วยข้อความ ประเภทใหม่จะรวมอยู่ในตาราง A

ประเภท
american_restaurant discount_store ice_cream_shop sandwich_shop
amusement_center dog_park indian_restaurant school_district
athletic_field electric_vehicle_charging_station indonesian_restaurant seafood_restaurant
auto_parts_store event_venue italian_restaurant ski_resort
banquet_hall extended_stay_hotel japanese_restaurant spanish_restaurant
barbecue_restaurant ฟาร์ม korean_restaurant sporting_goods_store
barber_shop Farmstay lebanese_restaurant sports_club
bed_and_breakfast fast_food_restaurant Marina sports_complex
brazilian_restaurant ferry_terminal ตลาด steak_house
breakfast_restaurant fitness_center medical_lab sushi_restaurant
brunch_restaurant french_restaurant mediterranean_restaurant swimming_pool
bus_stop gift_shop mexican_restaurant ช่างตัดเสื้อ
camping_cabin golf_course middle_eastern_restaurant telecommunications_service_provider
cell_phone_store greek_restaurant โมเต็ล thai_restaurant
child_care_agency grocery_store national_park transit_depot
chinese_restaurant guest_house park_and_ride truck_stop
coffee_shop hair_salon performing_arts_theater turkish_restaurant
community_center hamburger_restaurant pizza_restaurant vegan_restaurant
ที่ปรึกษา ลานเฮลิคอปเตอร์ playground vegetarian_restaurant
convention_center hiking_area เด็กก่อนวัยเรียน vietnamese_restaurant
บังกะโล historical_landmark private_guest_room visitor_center
courier_service home_improvement_store ramen_restaurant wedding_venue
cultural_center โรงแรมขนาดเล็ก resort_hotel ผู้ค้าส่ง
dental_clinic hotel rest_stop

นอกจากประเภทใหม่เหล่านี้แล้ว Places API (ใหม่) ได้ย้ายประเภทต่อไปนี้จากตาราง 2 สำหรับ Places API ไปยังตาราง A สำหรับ Places API (ใหม่) ซึ่งหมายความว่าตอนนี้คุณจะใช้ประเภทต่อไปนี้ในการค้นหาได้

 • country
 • administrative_area_level_1
 • administrative_area_level_2
 • postal_code
 • locality