Oturum jetonlarını kullanma

Oturum jetonları, faturalandırma amacıyla bir kullanıcı otomatik tamamlama aramasının sorgu ve seçim aşamalarını ayrı bir oturumda gruplandırır. Aşağıdaki örneklerde, Otomatik Tamamlama (Yeni) ve Yer Ayrıntıları (Yeni) aramalarında oturum jetonlarının nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Oturum jetonu oluşturma

Her oturum için benzersiz oturum jetonları oluşturmaktan kullanıcılar sorumludur. Google, sürüm 4 UUID'lerinin kullanılmasını önerir.

Otomatik tamamlama (Yeni) isteğinde bulunma

Otomatik Tamamlama (Yeni) isteği bir HTTP POST isteğidir. İstek gövde parametreleri hakkında daha fazla bilgi için Otomatik Yer Tamamlama (Yeni) istekleri bölümüne bakın.

Aşağıdaki istek dizisinde, San Francisco'da pizza restoranı arayan bir kullanıcı gösterilmektedir. Kullanıcı bir sorgu yazmaya başladığında, her tuş vuruşu için Otomatik Tamamlama (Yeni) çağrılır. Oluşturulan oturum jetonu her çağrıda parametre olarak iletilir.

İlk istek ve yanıt

1. İstek

curl -X POST -d '{
 "input": "p",
 "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
 "locationBias": {
  "circle": {
   "center": {
    "latitude": 37.7937,
    "longitude": -122.3965
   },
   "radius": 500.0
  }
 }
}' -H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
https://places.googleapis.com/v1/places:autocomplete

Yanıt 1

{
 "suggestions": [
  {
   "placePrediction": {
    "place": "places/ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "placeId": "ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "text": {
     "text": "PIER 39, The Embarcadero, San Francisco, CA, USA",
     "matches": [
      {
       "endOffset": 1
      }
     ]
    },
    "structuredFormat": {
     "mainText": {
      "text": "PIER 39",
      "matches": [
       {
        "endOffset": 1
       }
      ]
     },
     "secondaryText": {
      "text": "The Embarcadero, San Francisco, CA, USA"
     }
    },
    "types": [
     "historical_landmark",
     "shopping_mall",
     "point_of_interest",
     "establishment",
     "marina",
     "tourist_attraction"
    ]
   }
  },
 ]
  / ... /
}

İkinci istek ve yanıt

2. İstek

curl -X POST -d '{
 "input": "pi",
 "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
 "locationBias": {
  "circle": {
   "center": {
    "latitude": 37.7937,
    "longitude": -122.3965
   },
   "radius": 500.0
  }
 }
}' -H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
https://places.googleapis.com/v1/places:autocomplete

Yanıt 2

{
 "suggestions": [
  {
   "placePrediction": {
    "place": "places/ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "placeId": "ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "text": {
     "text": "PIER 39, The Embarcadero, San Francisco, CA, USA",
     "matches": [
      {
       "endOffset": 2
      }
     ]
    },
    "structuredFormat": {
     "mainText": {
      "text": "PIER 39",
      "matches": [
       {
        "endOffset": 2
       }
      ]
     },
     "secondaryText": {
      "text": "The Embarcadero, San Francisco, CA, USA"
     }
    },
    "types": [
     "establishment",
     "point_of_interest",
     "shopping_mall",
     "marina",
     "historical_landmark",
     "tourist_attraction"
    ]
   }
  },
 /.../
 ]
}

Üçüncü istek ve yanıt

3. İstek

curl -X POST -d '{
 "input": "piz",
 "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
 "locationBias": {
  "circle": {
   "center": {
    "latitude": 37.7937,
    "longitude": -122.3965
   },
   "radius": 500.0
  }
 }
}' -H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" https://places.googleapis.com/v1/places:autocomplete

Yanıt 3

{
 "suggestions": [
  {
   "placePrediction": {
    "place": "places/ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
    "placeId": "ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
    "text": {
     "text": "Pizza By The Slice, Grant Avenue, San Francisco, CA, USA",
     "matches": [
      {
       "endOffset": 3
      }
     ]
    },
    "structuredFormat": {
     "mainText": {
      "text": "Pizza By The Slice",
      "matches": [
       {
        "endOffset": 3
       }
      ]
     },
     "secondaryText": {
      "text": "Grant Avenue, San Francisco, CA, USA"
     }
    },
    "types": [
     "establishment",
     "point_of_interest",
     "food",
     "pizza_restaurant",
     "restaurant"
    ]
   }
  },
 /.../
 ]
}

Oturumu sonlandır

Yer Ayrıntıları (Yeni) veya Adres Doğrulaması için istekte bulunup Otomatik Tamamlama (Yeni) istekleri için kullandığınız oturum jetonunu ileterek bir oturumu sonlandırın.

Yer Ayrıntıları (Yeni) isteğinde bulunma

Yer Ayrıntıları (Yeni) isteği bir HTTP GET isteğidir. İstek gövde parametreleri hakkında daha fazla bilgi için Yer Ayrıntıları (Yeni) isteklerine bakın.

Aşağıdaki Yer Ayrıntıları (Yeni) isteği, seçilen yerin id ve önceki Otomatik Tamamlama (Yeni) çağrılarında kullanılan sessionToken bilgilerini içerir.

curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' \
-H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "X-Goog-FieldMask: id,displayName,accessibilityOptions,businessStatus" \
https://places.googleapis.com/v1/places/ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE?sessionToken=3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c

id/ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE kullanıldığında çağrı aşağıdaki JSON yanıtını oluşturur:

{
 "id": "ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
 "businessStatus": "OPERATIONAL",
 "displayName": {
  "text": "Pizza By The Slice",
  "languageCode": "en"
 },
 "accessibilityOptions": {
  "wheelchairAccessibleParking": false,
  "wheelchairAccessibleEntrance": true
 }
}

Adres Doğrulama isteğinde bulunma

Adres Doğrulama isteği bir HTTP POST isteğidir. İstek gövde parametreleri hakkında daha fazla bilgi için Adres doğrulama isteği gönderme bölümüne bakın.

Aşağıdaki Adres Doğrulama isteği, seçilen yerin adresini Otomatik tamamlama (Yeni) yanıtının text alanında bulunan adresi ve önceki Otomatik Tamamlama (Yeni) çağrılarında kullanılan sessionToken adresini içerir.
  curl -X POST -d '{
   "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
   "address": {
    "addressLines": "Pizza By The Slice, Grant Avenue, San Francisco, CA, USA"
   }
  }' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  "https://addressvalidation.googleapis.com/v1:validateAddress?key=YOUR_API_KEY"

Çağrı, aşağıdaki JSON yanıtını oluşturur:

  {
   "result": {
    "verdict": {
     "inputGranularity": "PREMISE",
     "validationGranularity": "PREMISE",
     "geocodeGranularity": "PREMISE",
     "hasInferredComponents": true
    },
    "address": {
     "formattedAddress": "Pizza By The Slice, Grant Avenue, San Francisco, CA 94133, USA",
     "postalAddress": {
      "regionCode": "US",
      "languageCode": "en",
      "postalCode": "94133",
      "administrativeArea": "CA",
      "locality": "San Francisco",
      "addressLines": [
       "Pizza By The Slice",
       "Grant Ave"
      ]
     },
     "addressComponents": [
      {
       "componentName": {
        "text": "Pizza By The Slice",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "point_of_interest",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "Grant Avenue",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "route",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "San Francisco",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "locality",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "CA",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "administrative_area_level_1",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "USA",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "country",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "94133"
       },
       "componentType": "postal_code",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED",
       "inferred": true
      }
     ],
     "missingComponentTypes": [
      "street_number"
     ]
    },
    "geocode": {
     "location": {
      "latitude": 37.800504,
      "longitude": -122.4074794
     },
     "plusCode": {
      "globalCode": "849VRH2V+62"
     },
     "bounds": {
      "low": {
       "latitude": 37.800504,
       "longitude": -122.4074794
      },
      "high": {
       "latitude": 37.800504,
       "longitude": -122.4074794
      }
     },
     "featureSizeMeters": 10,
     "placeId": "ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
     "placeTypes": [
      "food",
      "restaurant",
      "point_of_interest",
      "establishment"
     ]
    },
    "uspsData": {
     "standardizedAddress": {
      "firstAddressLine": "PIZZA BY THE SLICE",
      "secondAddressLine": "GRANT AVE",
      "cityStateZipAddressLine": "SAN FRANCISCO",
      "city": "SAN FRANCISCO",
      "state": "CA",
      "zipCode": "94133"
     },
     "dpvFootnote": "A1M1",
     "postOfficeCity": "SAN FRANCISCO",
     "postOfficeState": "CA"
    }
   },
   "responseId": "4b669675-2c3b-463a-ae20-400248cf6ac9"
  }

Oturumdan vazgeçme

Kullanıcı oturumu terk ederse oturum sonlandırılır. Örneğin, bir kullanıcı bir pizza restoranını aramaya başlar ancak yer seçmez (yer Ayrıntıları (Yeni) çağrısı tetikler) veya adresi doğrulamaz (Adres Doğrulama çağrısı tetiklenirse) oturum sonlandırılır ve oturum jetonunun süresi dolar.