ภาพรวม Solar API

Google Maps Platform Solar API เป็นบริการที่มุ่งเน้นในการช่วยเร่งการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน Solar API สร้างข้อมูลรายละเอียดบนชั้นดาดฟ้าโดยอิงจากทรัพยากรในการประมวลผลและการทำแผนที่ขนาดใหญ่ของ Google เพื่อช่วยประเมินศักยภาพและการประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงานหมุนเวียนจากหลังคา

เหตุใดจึงควรใช้ Solar API

API ยอมรับคำขอสำหรับปลายทาง 3 รายการ ดังนี้

  • buildingInsights: ปลายทางของบริการนี้จะส่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง มิติข้อมูล และศักยภาพของอาคารที่มีแสงอาทิตย์

  • dataLayers: ปลายทางของบริการนี้จะแสดงผล URL ของชุดข้อมูลดิบเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับพื้นที่รอบๆ สถานที่

  • geoTiff: ปลายทางนี้จะดึงข้อมูลแรสเตอร์ที่มีข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ารหัส ซึ่งรวมถึงโมเดลพื้นผิวดิจิทัล ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ฟลักซ์รายปีและรายเดือน ตลอดจนเฉดสีรายชั่วโมง

ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ใช้ทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • ออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากระยะไกล
  • ลดเวลาประเมินสถานที่พลังงานแสงอาทิตย์
  • จัดลำดับความสำคัญของสถานที่ติดตั้ง
  • สร้างข้อเสนอที่ถูกต้องมากขึ้น
  • เพิ่มอัตรา Conversion ของลูกค้า
  • ให้รายละเอียดเชิงลึกเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

ความครอบคลุมประเทศและภูมิภาคของ Solar API

ดูประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Solar API เพื่อดูรายละเอียดการครอบคลุมล่าสุดตามประเทศและภูมิภาค

ลองใช้การสาธิต Solar API

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของ Solar API ได้ที่เว็บแอปสาธิต Solar API หรือคุณจะใช้รหัสซ้ำ ที่ใช้ในการสร้างการสาธิตใน GitHub ก็ได้

วิธีใช้ Solar API

1 ตั้งค่าเลย เริ่มต้นจากตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud และทำตามวิธีการต่อไปนี้
2 ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด และศักยภาพในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร โปรดดูหัวข้อสร้างคําขอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาคาร
3 รับข้อมูลดิบเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่รอบๆ สถานที่ โปรดดูสร้างคำขอชั้นข้อมูล

ขั้นตอนถัดไป