การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน Solar API

Solar API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ คำขอ Solar API สร้างการเรียกไปยัง SKU เดียวสำหรับแอปทั้งหมด ยกเว้นแอปที่มากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกเหนือจากข้อกำหนดในการใช้งานโดยรวมของ Google แล้ว Solar API ยังมีขีดจำกัดการใช้งานเฉพาะอีกด้วย จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีให้บริการใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน Solar API

Solar API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ API และ SDK ของ Google Maps Platform เรียกเก็บเงินตาม SKU มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคำนวณโดย

การใช้งาน SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคำนวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คุณจะได้รับเครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือนสำหรับแต่ละบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเพิ่มเครดิตนี้1กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

ราคาของ Solar API

SKU: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์

คำขอสำหรับ buildingInsights

ช่วงปริมาณรายเดือน
(ราคาต่อคำขอ)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
0.01 USD ต่อ
(10.00 USD ต่อ 1,000)
0.005 USD ต่อ
(5.00 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

SKU: เลเยอร์ข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์

คำขอไปยัง dataLayers

การเข้าถึง URL ภาพหลายรายการจากคำขอเดียวกันจะไม่สร้างการค้นหาที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ช่วงปริมาณรายเดือน
(ราคาต่อคำขอ)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
0.075 USD ต่อแต่ละ
(75.00 USD ต่อ 1,000)
0.0375 USD ต่อแต่ละ
(37.50 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะไม่มีจำนวนคำขอสูงสุดต่อวัน แต่ยังมีขีดจำกัดการใช้งานต่อไปนี้สำหรับ API แต่ละรายการ

  • การค้นหาสูงสุดต่อนาที: 600 QPM

ระบบจะนำโควต้านี้ไปใช้กับ buildingInsights และ dataLayers แยกกัน ซึ่งหมายความว่าคุณจะสร้าง QPM ให้ API แต่ละรายการได้สูงสุด 600 QPM

ข้อจำกัดของข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานได้ที่นโยบายสำหรับ Solar API และส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

หากต้องการจัดการต้นทุนในการใช้ Solar API หรือให้ตอบสนองความต้องการของปริมาณการรับส่งข้อมูลการผลิต ให้กำหนดขีดจำกัดโควต้ารายวันสำหรับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API โควต้ารายวันจะรีเซ็ต ณ เวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้าของ Solar API

  1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
  2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง API และเลือก Solar API
  3. หากต้องการดูขีดจำกัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคำขอ
    ตารางจะแสดงรายชื่อโควต้าและขีดจำกัด
  4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสำหรับขีดจำกัดนั้น
    ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนขีดจำกัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ที่ต้องการในช่องขีดจำกัดโควต้า (ไม่เกินขีดจำกัดโควต้า หากมี) แล้วเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ถึงขีดจำกัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันที่ใดก็ตาม แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API ดังกล่าวไม่ได้สำหรับจำนวนวันที่เหลือในวันนั้น


  1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform