การรายงาน Google Maps Platform

การรายงานใน Google Maps Platform จะมีชุดรายงานแบบภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้งาน API, โควต้า และข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินใน Google Cloud Console ใช้รายงานเหล่านี้เพื่อดูจำนวนการเรียก API ที่คุณทำ ใกล้ครบโควต้าการใช้งาน API แล้ว และตรวจสอบการใช้งานการเรียกเก็บเงินเมื่อเวลาผ่านไป

ประเภทของรายงานมีดังนี้

 • รายงานการใช้งาน: รายงานจำนวนคำขอที่โปรเจ็กต์ส่งไปยัง Google Maps Platform API โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์
 • รายงานโควต้า: การใช้โควต้ารายงานในกราฟที่สามารถจัดกลุ่มเป็นคำขอต่อนาทีได้ ขีดจำกัดโควต้าปัจจุบันสำหรับ API ที่เลือกจะแสดงอยู่ในตารางใต้กราฟการใช้งานโควต้า
 • รายงานการเรียกเก็บเงิน: รายงานค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ผ่านมาในรูปแบบแผนภูมิเส้นแบบซ้อน ดูการใช้โควต้าของเดือนปัจจุบัน ซึ่งรวมเครดิตเฉพาะการใช้งานที่ใช้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้สำหรับทั้งเดือนปัจจุบัน
 • รายงานการมีส่วนร่วม: ให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับแอปแผนที่

โปรดดูรายการสถานะการตอบกลับและรหัสการตอบกลับทั้งหมดที่กำหนดว่าคำขอจะปรากฏในรายงานการใช้งาน โควต้า และ/หรือการเรียกเก็บเงินหรือไม่ที่สถานะการตอบกลับและรายงาน

ดูรายงานการใช้งาน โควต้า และการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform โดยใช้ Cloud Console

รายงานการใช้งาน

การใช้งานจะอิงตามจำนวนคำขอที่โปรเจ็กต์ส่งไปยัง Google Maps Platform API โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ของคุณ คำขอจะมีคำขอที่สำเร็จ คำขอที่ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ และคำขอที่ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์ ข้อมูลเข้าสู่ระบบประกอบด้วย คีย์ API และรหัสไคลเอ็นต์ (สำหรับแผนพรีเมียมและโครงการของแผนพรีเมียมที่ย้ายข้อมูลแล้ว) โปรดดูรายละเอียดที่ภาพรวมของแผนพรีเมียมและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รหัสไคลเอ็นต์

เมตริกการใช้งานจะแสดงอยู่ในตาราง (คำขอ ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนอง) และกราฟ (การเข้าชม ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนอง) สำหรับการติดตาม:

 • API ทั้งหมด: คุณกรองและจัดกลุ่มเมตริกการใช้งานสำหรับ API ทั้งหมดได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • กรองตามระยะเวลาและ API
  • ดูการรับส่งข้อมูล ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองที่จัดกลุ่มตามโค้ดตอบกลับ, API และข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 • API ที่เฉพาะเจาะจง: คุณกรองและจัดกลุ่มเมตริกการใช้งานสำหรับ API ที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • กรองตามระยะเวลา เวอร์ชัน API ข้อมูลเข้าสู่ระบบ และเมธอด
  • ดูการรับส่งข้อมูล ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองที่จัดกลุ่มตามโค้ดตอบกลับ เมธอดและเวอร์ชัน API และข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หน้าแดชบอร์ดของ API และบริการ

แดชบอร์ด API และบริการจะแสดงภาพรวมของเมตริกการใช้งานสำหรับ API ทั้งหมดที่เปิดใช้สำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ ได้แก่ Google Maps Platform API รวมถึง API และบริการอื่นๆ

 • หน้าแดชบอร์ดมีกราฟ 3 รายการและตาราง 1 รายการ คุณกรองการใช้งานที่แสดงในกราฟและตารางได้โดยการเลือกระยะเวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 30 วันที่ผ่านมา

 • กราฟการเข้าชมจะแสดงการใช้งานคำค้นหาต่อวินาที (QPS) ต่อ API

 • กราฟข้อผิดพลาดจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของคำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อ API

 • กราฟเวลาในการตอบสนองจะแสดงเวลาในการตอบสนองตามค่ามัธยฐานของคำขอต่อ API

ตารางจะแสดง API และบริการที่เปิดใช้ไว้ใต้กราฟ คำขอคือจำนวนคำขอ (สำหรับระยะเวลาที่เลือก) ข้อผิดพลาดคือจำนวนคำขอเหล่านี้ที่ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด เวลาในการตอบสนอง (เวลาในการตอบสนองปานกลางและเปอร์เซ็นไทล์) คือเวลาในการตอบสนองสำหรับคำขอเหล่านี้

การตรวจสอบ API

วิธีเข้าถึงหน้าแดชบอร์ดของ API และบริการ

 1. เปิดหน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์ใน Cloud Console:

  หน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์

 2. เลือกโปรเจ็กต์ หน้าแดชบอร์ด API และบริการจะปรากฏขึ้น

  หากหน้าเว็บไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือกปุ่มเมนู เมนู แล้วเลือก API และบริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการตรวจสอบการใช้ API

หน้าภาพรวมของ Google Maps

หน้าภาพรวมของ Google Maps มีตารางแสดงรายการ API ที่เปิดใช้และคำขอการใช้งานในช่วง 30 วันที่ผ่านมา คำขอตาม API ยังแสดงในรูปแบบกราฟด้วย กราฟการเรียกเก็บเงินจะแสดงการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน และการใช้งานทั้งหมดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ภาพหน้าจอของแผนภูมิภาพรวมที่แสดงตารางรายการ API และคําขอ API ที่เปิดใช้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

วิธีเข้าถึงหน้าภาพรวม Google Maps Platform

 1. เปิดหน้า Google Maps Platform ใน Cloud Console

  ไปที่หน้า Google Maps Platform

 2. เลือกภาพรวมในเมนูด้านซ้าย

หน้า Google Maps Platform API

หน้า API ของ Google Maps มี 2 ตาราง ตาราง API ที่เปิดใช้จะแสดงจำนวนคำขอ จำนวนข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองเฉลี่ยของ API ที่เปิดใช้แต่ละรายการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ตาราง API เพิ่มเติมจะแสดงรายการ API ที่ไม่ได้เปิดใช้

API

วิธีเข้าถึงหน้า Google Maps Platform API

 1. เปิดหน้า Google Maps Platform ใน Cloud Console

  ไปที่หน้า Google Maps Platform

 2. เลือก API ในเมนูด้านซ้าย

หน้าเมตริกของ Google Maps

หน้าเมตริกของ Google Maps แสดงกราฟ 3 แบบ ได้แก่ การจราจร ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองตามค่ามัธยฐาน ข้อมูลการใช้งานในกราฟสามารถจัดกลุ่มตามคลาสโค้ดการตอบกลับ, API, เมธอด API, ข้อมูลเข้าสู่ระบบ, แพลตฟอร์ม และโดเมน

หน้าเมตริกที่ด้านล่างของกราฟจะมีตาราง API ที่แสดงคำขอ ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองสำหรับ API ที่คุณเลือก

ด้วยการใช้รายการแบบเลื่อนลงของ API ที่ด้านบน และตัวเลือกการจัดกลุ่มและการกรองในแผงด้านขวา คุณสามารถจัดกลุ่มและกรองเมตริกการใช้งานที่แสดง โดยเลือก API เฉพาะหรือหลายรายการ ข้อมูลเข้าสู่ระบบ คลาสโค้ดการตอบกลับ ประเภทแพลตฟอร์ม และ/หรือโดเมน คุณยังสามารถเลือกระยะเวลา (ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงจนถึง 30 วันที่ผ่านมา) และรายละเอียด (ต่อวินาทีหรือวัน) สำหรับเมตริกการใช้งานที่แสดงอยู่ได้ด้วย

หน้าเมตริกแสดงกราฟ 3 แบบ ได้แก่ การเข้าชม ข้อผิดพลาด และเวลาในการตอบสนองตามค่ามัธยฐาน

รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวกรองแพลตฟอร์มและโดเมนสำหรับ API เดียวเมื่อจัดกลุ่มตามแพลตฟอร์มและโดเมนในรายการแบบเลื่อนลงจัดกลุ่มตาม

ตัวกรองแพลตฟอร์มจะปรากฏก็ต่อเมื่อเลือก API เพียงรายการเดียว ตัวกรองแพลตฟอร์มจะปรากฏก็ต่อเมื่อเลือก API เพียงรายการเดียว

วิธีเข้าถึงหน้าเมตริก Google Maps Platform API

 1. เปิดหน้า Google Maps Platform ใน Cloud Console

  ไปที่หน้า Google Maps Platform

 2. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกเมตริก

การรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบ

คุณกรองและจัดกลุ่มเมตริกตามข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้โหลด API ได้

รูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบ ความหมาย
ชื่อคีย์
เช่น "คีย์แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่"
มีการใช้คีย์ API เพื่อโหลด API โดยใช้ ?key=...: คุณดูชื่อคีย์ได้ในคอนโซล Maps Platform ในส่วนคีย์และข้อมูลเข้าสู่ระบบ
หมายเลขโปรเจ็กต์
เช่น "project_number:123456" โดยที่ 123456 คือหมายเลขโปรเจ็กต์
คุณจะเห็นข้อมูลเข้าสู่ระบบนี้จาก 2 กรณีดังนี้
 1. สำหรับ API ที่ยอมรับรหัสไคลเอ็นต์ของ Maps Platform: มีการใช้รหัสไคลเอ็นต์ของ Maps Platform เพื่อโหลด API เช่น ใช้ &client=gme-_mycompany_

  API เหล่านี้ยอมรับรหัสไคลเอ็นต์ ได้แก่ Maps JavaScript API, Maps Static API, Street View Static API, eleion API, Directions API, Distance Matrix API, Geoที่อยู่ในรายการ API, Time Zone API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การจัดการรหัสไคลเอ็นต์ของแพ็กเกจพรีเมียม

 2. สำหรับ API ที่ยอมรับ OAuth: มีการโหลด API โดยใช้ OAuth โดยไม่มีคีย์ API

กราฟโค้ดตอบกลับ

กราฟการเข้าชมตามโค้ดตอบกลับและข้อผิดพลาดโดยโค้ดตอบกลับจะแยกการใช้งานตามคลาสโค้ดตอบกลับ HTTP ตารางนี้แสดงการแมประหว่างสถานะการตอบกลับของ Google Maps Platform API และคลาสโค้ดตอบกลับ HTTP

สถานะ Maps API คลาสโค้ดการตอบกลับ HTTP - รายงานการใช้งาน
(2xx, 3xx, 4xx, 5xx)
Notes
ตกลง 2xx คำตอบสำเร็จ

นี่คือคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
ตกลง 3xx คำตอบสำเร็จ

นี่คือคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า

เช่น คำขอรูปภาพสถานที่ที่สำเร็จจะแสดงการเปลี่ยนเส้นทาง 302 ไปยังรูปภาพที่อ้างอิง
DATA_NOT_AVAILABLE 4xx(1) การตอบกลับที่สำเร็จซึ่งระบุว่าไม่มีข้อมูลสําหรับตำแหน่งอินพุต

นี่คือคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
ZERO_RESULTS 4xx(1) การตอบกลับที่สำเร็จไม่มีผลลัพธ์

นี่คือคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
NOT_FOUND 4xx(1) สำหรับ Directions API ข้อความนี้บ่งบอกว่าตำแหน่งอย่างน้อย 1 แห่งที่ระบุในต้นทาง ปลายทาง หรือจุดอ้างอิงของคำขอไม่สามารถเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ได้

สำหรับ Places API ข้อความนี้บ่งบอกว่าไม่พบตำแหน่งที่อ้างอิง (place_id) ในฐานข้อมูล Places

นี่คือคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
INVALID_REQUEST (ค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง)
MAX_WAYPOINTS_EXCEEDED,
MAX_ROUTE_LENGTH_EXCEEDED และอื่นๆ
4xx ข้อผิดพลาดเกิดจากค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากการตอบกลับของ API

นี่คือคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
REQUEST_DENIED 4xx ข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อผิดพลาดในการเข้าถึง และอื่นๆ ตรวจสอบการตอบกลับของ API สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
OVER_DAILY_LIMIT
OVER_QUERY_LIMIT,
RESOURCE_EXHAUSTED,
rateLimitExceeded,
DailyLimitExceeded,
userRateLimitExceeded
4xx ข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์เกิดจากคําขอมากเกินไปในระยะเวลาที่อนุญาต โปรดลองส่งคำขออีกครั้งในภายหลัง ตรวจสอบการตอบกลับของ API สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
INVALID_REQUEST (พารามิเตอร์ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป ขอข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์หรือการตรวจสอบความถูกต้อง) 4xx ข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์เกิดจากคำขอที่ไม่ถูกต้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากการตอบกลับของ API
NOT_FOUND (404) 4xx สำหรับ Geolocation API ข้อความนี้ระบุว่าอินพุตไม่เพียงพอต่อการสร้างค่าประมาณตำแหน่ง

สำหรับ Roads API ข้อความนี้บ่งบอกว่าอินพุตไม่สามารถสแนปไปยังถนนได้อย่างสมเหตุสมผล

นี่คือคำขอที่เรียกเก็บเงินได้และจะใช้โควต้า
UNKNOWN_ERROR 5xx ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุว่าดำเนินการต่อคำขอไม่ได้: ข้อผิดพลาดภายใน บริการทำงานหนักเกินไป ไม่พร้อมใช้งาน หมดเวลา และอื่นๆ
1 เพื่อปรับปรุงความสอดคล้องของการรายงานรหัสข้อผิดพลาด Google Maps Platform ระบบจะย้ายข้อมูล API ต่อไปนี้ 1) จากคลาสโค้ดตอบกลับ HTTP 2xx ไปยัง 4xx สำหรับ สถานะ Maps API: DATA_NOT_AVAILABLE, NOT_FOUND, ZERO_RESULTS - สถานะ, 2) จากคลาสโค้ดตอบกลับ HTTP 2xx เป็น 4xx สำหรับ สถานะ Maps API: REQUEST_DENIED, OVER_DAILY_LIMIT, OVER_QUERY_LIMIT, dailyLimitExceeded, dailyLimitExceeded, dailyLimitExceeded, dailyLimitExceeded{13)2xxrateLimitExceededuserRateLimitExceeded5xxUNKNOWN_ERROR คุณจะเห็นโค้ดตอบกลับทั้ง 2 รหัสในช่วงการเปลี่ยนผ่าน โค้ดตอบกลับที่แสดงในการตอบกลับของ Maps API จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยืนยันว่าการเพิ่มขึ้นของ 4xx และ/หรือ 5xx ในเมตริก Google Maps Platform เกี่ยวข้องกับการย้ายข้อมูลนี้โดยตรวจสอบว่าโค้ดตอบกลับใดเพิ่มขึ้นในเครื่องมือสำรวจเมตริก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Cloud Monitoring สำหรับ Google Maps Platform)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสสถานะและข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้ในเอกสารประกอบการตอบกลับสำหรับ API ที่คุณสนใจ (เช่น การตอบกลับเกี่ยวกับการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์หรือการตอบกลับเส้นทาง)

พารามิเตอร์โซลูชัน Google Maps Platform

Google Maps Platform มีโค้ดตัวอย่างหลายประเภทที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างด่วนใน Cloud Console ทำตามคู่มือการใช้งานโซลูชันอุตสาหกรรม และเรียนรู้จากโค้ดแล็บ

Google รวมพารามิเตอร์การค้นหา solution_channel ในการเรียก API เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โค้ดตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจการใช้งานและวิธีปรับปรุงโซลูชันของเรา ดังนี้

 • ระบบจะรวมพารามิเตอร์การค้นหา solution_channel ไว้ในโค้ดตัวอย่างโซลูชันโดยค่าเริ่มต้น
 • พารามิเตอร์การค้นหาจะแสดงข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานโซลูชันให้กับ Google เพื่อปรับปรุงคุณภาพโซลูชันในการปรับปรุงในอนาคต
 • คุณเลือกไม่ใช้ได้โดยลบพารามิเตอร์การค้นหา solution_channel และค่าออกจากโค้ดตัวอย่าง
 • คุณไม่จำเป็นต้องเก็บพารามิเตอร์นี้ไว้ การนำพารามิเตอร์การค้นหาออกจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
 • พารามิเตอร์การค้นหาจะใช้สำหรับการรายงานการใช้โค้ดตัวอย่างเท่านั้น
 • พารามิเตอร์การค้นหาจะแยกต่างหากจากการวิเคราะห์และการรายงานเฉพาะ API ซึ่งหมายความว่าการนำพารามิเตอร์ออกจากโค้ดตัวอย่างโซลูชันไม่ได้เป็นการปิดใช้การรายงาน Maps JavaScript API ภายใน

รายงานโควต้า

โควต้าจะเป็นตัวกำหนดจำนวนคำขอที่โปรเจ็กต์ดำเนินการกับ Google Maps Platform API ได้ คุณสามารถจำกัดคำขอได้ 3 วิธี ได้แก่ ต่อวัน ต่อนาที และต่อผู้ใช้ต่อนาที เฉพาะคำขอที่สำเร็จและคำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่จะนับรวมในโควต้า คำขอที่ตรวจสอบสิทธิ์ไม่สำเร็จจะไม่นับรวมในโควต้า

การใช้โควต้าจะแสดงเป็นกราฟในหน้าโควต้าใน Cloud Console และจัดกลุ่มเป็นคำขอต่อนาทีได้ ขีดจำกัดโควต้าปัจจุบันสำหรับ API ที่เลือกจะแสดงอยู่ในตารางใต้กราฟการใช้งานโควต้า

หากต้องการทราบค่าโควต้าต่อนาทีสำหรับผลิตภัณฑ์ GMP API ให้ใช้ เครื่องคำนวณนี้

หน้าโควต้าของ Google Maps

หน้าโควต้าของ Google Maps จะแสดงขีดจำกัดโควต้าและการใช้โควต้าสำหรับ API ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณเลือกไว้

แผนภูมิการใช้งานโควต้าบน Google Cloud Console จะแสดงการเข้าชมทั้งหมดสำหรับคีย์ API และรหัสไคลเอ็นต์ นอกจากนี้ การรับส่งข้อมูล Client-ID ยังแสดงอยู่ในแผนภูมิเมตริกบน Cloud Console อีกด้วย

หน้านี้จะแสดงเฉพาะคำขอที่ใช้โควต้า ได้แก่ คำขอที่สำเร็จ (OK, ZERO_RESULTS, DATA_NOT_AVAILABLE) และคำขอที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ (NOT_FOUND, INVALID_REQUEST/INVALID_VALUE (ค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง), UNKNOWN_ERROR)

คำขอที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์ เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ การให้สิทธิ์ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์ที่ไม่ถูกต้อง (REQUEST_DENIED, OVER_QUERY_LIMIT, INVALID_REQUEST (พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์คําขอ)) จะไม่ใช้โควต้าและจะไม่แสดง

หน่วยโควต้าเป็นคำขอสำหรับ Google Maps Platform API ส่วนใหญ่ (Maps Static API, Street View Static API, Geocoding API, Directions API, Places API, Time Zone API, Geolocation API และ Heightion API) แต่มีข้อยกเว้นบางอย่างคือ

 • สำหรับ Distance Matrix API หน่วยโควต้าคือองค์ประกอบ ซึ่งเป็นคู่ต้นทาง-ปลายทาง
 • สำหรับ Maps JavaScript API หน่วยโควต้าคือการโหลดแผนที่
 • สำหรับ Maps SDK สำหรับ Android และ Maps SDK สำหรับ iOS หน่วยโควต้าคือคำขอ Street View หรือการโหลด พาโนรามา คุณโหลดแผนที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ใช้โควต้า

ภาพหน้าจอของหน้าโควต้าของ Maps ในคอนโซล Google Cloud โดยจะแสดงโควต้าตาม API โดยใช้ตัวเลือก จากนั้นแสดงการโหลดแผนที่ที่สัมพันธ์กับโควต้าที่ตั้งไว้สำหรับ API ที่เป็นปัญหา

วิธีเข้าถึงหน้าโควต้า Google Maps Platform

 1. เปิดหน้า Google Maps Platform ใน Cloud Console

  ไปที่หน้า Google Maps Platform

 2. เลือกโควต้าในเมนูด้านซ้าย
 3. เลือก API จากรายการ API แบบเลื่อนลง

หน่วยโควต้า

ตารางนี้แสดงหน่วยโควต้าสำหรับ Google Maps Platform API

API แพลตฟอร์ม Google Maps หน่วยโควต้า
Maps
Maps SDK สำหรับ Android 1 พาโนรามา
Maps SDK สำหรับ iOS 1 พาโนรามา
Map Tiles API คำขอ 1 รายการ
API มุมมองทางอากาศของ Maps คำขอ 1 รายการ
Maps Static API คำขอ 1 รายการ
Maps JavaScript API โหลดแผนที่ 1 ครั้ง
Street View Static API คำขอ 1 รายการ
Maps Embed API โหลดแผนที่ 1 ครั้ง
เส้นทาง
Routes API (เส้นทางการประมวลผล) คำขอ 1 รายการ
Routes API (เมทริกซ์เส้นทางการประมวลผล) 1 องค์ประกอบ (คู่ต้นทาง-ปลายทาง)
Directions API คำขอ 1 รายการ
Distance Matrix API 1 องค์ประกอบ (คู่ต้นทาง-ปลายทาง)
Roads API คำขอ 1 รายการ
API การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง คำขอ 1 รายการ
สถานที่
Places API คำขอ 1 รายการ
Address Validation API คำขอ 1 รายการ
Geocoding API คำขอ 1 รายการ
Geolocation API คำขอ 1 รายการ
Time Zone API คำขอ 1 รายการ
สภาพแวดล้อม
API คุณภาพอากาศ (CurrentConditions และ HeatmapTile) คำขอ 1 รายการ
API คุณภาพอากาศ (ประวัติ) 1 หน้า
Pollen API คำขอ 1 รายการ
Solar API คำขอ 1 รายการ

รายงานการเรียกเก็บเงิน

ดูรายงานการเรียกเก็บเงิน

รายงานการเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform จะพร้อมใช้งานใน Google Cloud Console ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การเรียกเก็บเงิน

วิธีเข้าถึงรายงานการเรียกเก็บเงิน

 1. เปิดหน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์ใน Cloud Console:

  หน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์

 2. เลือกโปรเจ็กต์
 3. เลือกปุ่มเมนู เมนู แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน
 4. หากมีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินหลายบัญชี ให้เลือกไปที่บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ลิงก์เพื่อเปิดหน้าภาพรวมของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ลิงก์
 5. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกรายงานเพื่อเปิดหน้ารายงานการเรียกเก็บเงินของบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ลิงก์

วิธีอ่านแผนภูมิในรายงานการเรียกเก็บเงิน

รายงานการเรียกเก็บเงินจะแสดงค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นแผนภูมิเส้นแบบซ้อน มุมมองเริ่มต้นจะแสดงค่าใช้จ่ายเฉพาะการใช้งานรายวันของเดือนปัจจุบันซึ่งจัดกลุ่มตามโปรเจ็กต์ (สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด) ซึ่งรวมเครดิตเฉพาะการใช้งานที่ใช้แล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดสำหรับทั้งเดือนปัจจุบัน แต่ละบรรทัดในแผนภูมิ (และแถวในตารางสรุป) จะตรงกับโปรเจ็กต์ที่มีการจัดอันดับจากมากไปน้อยตามต้นทุน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความแผนภูมิรายงานการเรียกเก็บเงิน

ภาพหน้าจอของรายงานการเรียกเก็บเงินที่แสดงแผนภูมิและตารางโดยใช้มุมมองที่กำหนดล่วงหน้าซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น
ภาพที่ 1: รายงานการเรียกเก็บเงินที่แสดงแผนภูมิและตารางโดยใช้มุมมองที่กำหนดล่วงหน้าซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น

เคล็ดลับ: วิเคราะห์การใช้งานและต้นทุนต่อ SKU

ดูการใช้งานและต้นทุนตาม SKU เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดของรูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้และผลกระทบต่อการติดตั้งใช้งานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

รายงานการเรียกเก็บเงินที่จัดกลุ่มตาม SKU
ภาพที่ 2: ตารางการเรียกเก็บเงินแสดงบรรทัดรายการการใช้งานและ ต้นทุนตาม SKU
ภาพหน้าจอของตัวกรองรายงานการเรียกเก็บเงิน
ภาพที่ 3: ตัวกรองรายงานการเรียกเก็บเงิน
วิธีเปลี่ยนมุมมองรายงานเพื่อแสดงรายการโฆษณาตาม SKU มีดังนี้
 1. ในแผงทางด้านขวาของแผนภูมิ ให้ขยายตัวกรองจัดกลุ่มตาม
 2. เลือก SKU

ตัวกรองรายงานการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน ได้แก่ ช่วงเวลา, โปรเจ็กต์, ผลิตภัณฑ์, SKU และสถานที่ตั้ง ซึ่งช่วยให้คุณกรองตามตำแหน่งที่แสดงคำขอ API ได้

หากต้องการจัดหมวดหมู่แหล่งที่มาของการใช้งานนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ ให้จัดกลุ่มรายงานการเรียกเก็บเงินตามค่าใดค่าหนึ่งที่แสดงในรายการ คีย์ 3 คีย์ที่เกี่ยวข้องกับ Google Maps Platform API ได้แก่ goog-maps-api-key-suffix (อักขระ 4 ตัวสุดท้ายของคีย์ API), goog-maps-platform-type (แพลตฟอร์ม ได้แก่ Android, iOS, JavaScript หรือบริการเว็บ) และ goog-maps-channel-channel (ค่าแชแนลที่เป็นตัวเลขที่ตั้งค่าไว้จากคำค้นหา API) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองและการจัดกลุ่ม

คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองแผนภูมิให้ยกเว้นเครดิตเฉพาะการใช้งานได้โดยการล้างช่องทำเครื่องหมายรวมเครดิตในค่าใช้จ่ายในแผงด้านขวา

ตรวจสอบและจำกัดการใช้งาน

เพื่อช่วยคุณวางแผนงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณเพื่อติดตามว่าการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไรถึงจำนวนหนึ่งๆ การตั้งค่างบประมาณไม่ได้เป็นการจำกัดการใช้งาน API แต่จะแจ้งเตือนเมื่อค่าใช้จ่ายของคุณเข้าใกล้จำนวนที่ระบุเท่านั้น
 • จำกัดการใช้งาน API รายวันเพื่อจัดการต้นทุนในการใช้ API ที่เรียกเก็บเงินได้ คุณจะจำกัดการใช้จ่ายได้เมื่อกำหนดคำขอต่อวัน ใช้สมการง่ายๆ เพื่อหาจำนวนเงินสูงสุดต่อวัน โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้จ่ายเท่าใด ตัวอย่างเช่น (ค่าใช้จ่ายรายเดือน /ราคาต่อ SKU แต่ละรายการ)/30 = จำนวนคำขอสูงสุดต่อวัน (สำหรับ API 1 รายการ)

การติดตามการใช้งานต่อแชแนล

หากต้องการติดตามการใช้งานผ่านช่องทางตัวเลข คุณต้องเพิ่มพารามิเตอร์ "channel" ลงในคำขอ API ค่าของช่องที่ยอมรับได้มีเพียงตัวเลขตั้งแต่ 0-999 ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้

 • API บริการเว็บพิกัดภูมิศาสตร์
  https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY&channel=1
 • Maps JavaScript API
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&channel=2&callback=initMap"
  async defer></script>

ตรวจสอบการใช้งานช่องของคุณได้โดยตรงในรายงานการเรียกเก็บเงิน ช่องต่างๆ จะแสดงเป็นป้ายกำกับเป็นคีย์ goog-maps-channel

กรองตามป้ายกำกับ
ภาพที่ 4: กรองตาม SKU และช่องทาง
วิธีกรองรายงานการเรียกเก็บเงินตาม SKU และช่องทาง
 1. ใช้ตัวกรอง SKU จัดกลุ่มตาม
 2. เลือกเครื่องหมาย Caret ของป้ายกำกับ
 3. เลือกเมนูแบบเลื่อนลงคีย์ แล้วเลือก goog-maps-channel
 4. เลือกเมนูแบบเลื่อนลงค่า แล้วเลือกแชแนลตัวเลขที่ต้องการกรอง

จัดกลุ่มตามคีย์ป้ายกำกับ goog-maps-channel เพื่อดูต้นทุนที่สร้างโดยแต่ละช่อง

เมื่อคุณนำข้อมูลการใช้งานช่องทางไปใช้ในคำขอแล้ว อาจมีความล่าช้าเล็กน้อย (สูงสุด 24 ชั่วโมง) ก่อนที่ข้อมูลจะแสดงในรายงานการเรียกเก็บเงินของคุณ

ส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินด้วย BigQuery

และยัง ส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินไปยัง BigQuery ได้ด้วย

BigQuery Export ช่วยให้คุณส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินใน Cloud แบบละเอียด (เช่น ข้อมูลการประมาณการใช้งานและค่าใช้จ่าย) ไปยัง ชุดข้อมูล BigQuery ที่คุณระบุได้โดยอัตโนมัติตลอดทั้งวัน จากนั้นคุณจะเข้าถึงข้อมูลการเรียกเก็บเงินจาก BigQuery เพื่อทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดได้ ซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกชั้นในการทำความเข้าใจแหล่งที่มาของการใช้งาน Google Maps Platform ของคุณ

หากต้องการเริ่มต้นใช้งานการส่งออก BigQuery และค้นหาข้อมูล ให้ลองค้นหาตัวอย่างด้านล่างนี้ ก่อนที่จะเรียกใช้การค้นหานี้ คุณต้อง:

 • เปิดใช้การเรียกเก็บเงินและ การส่งออกการเรียกเก็บเงิน BigQuery ในบัญชี
 • รูปแบบตารางคือ PROJECT_ID.DATASET_NAME.gcp_billing_exportv1BILLING_ACCOUNT_ID โดยที่
  • PROJECT_ID คือรหัสโปรเจ็กต์จริงของคุณ (เช่น "my-project-123456")
  • DATASET_NAME คือชื่อของชุดข้อมูลที่คุณสร้าง (เช่น "SampleDataSet")
  • BILLING_ACCOUNT_ID คือข้อมูลอ้างอิงของรหัสบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ ซึ่งขึ้นต้นด้วย "gcp_billing_exportv1" และเปลี่ยนเครื่องหมายขีดกลาง (-) เป็นขีดล่าง (_) เช่น รหัสบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน 123456-7890AB-CDEF01 จะกลายเป็น gcp_billing_export_v1_123456_789AB_CDEF01

 #standardSQL
 SELECT  Date(usage_start_time, "America/Los_Angeles") AS billing_day,
      invoice.month                 AS invoice_month,
      service.description              AS service,
      sku.description                AS sku,
      (
         SELECT l.value
         FROM  Unnest(labels) AS l
         WHERE l.KEY = 'goog-maps-channel' ) AS goog_maps_channel,
      Round(Sum(usage.amount), 2)         AS usage_amount,
      usage.unit                 AS usage_unit,
      Round(Sum(cost), 2)             AS cost,
      cost_type,
      currency
 FROM   PROJECT_ID.DATASET_NAME.gcp_billing_export_v1_BILLING_ACCOUNT_ID
 WHERE  invoice.month = '202002' -- Change the invoice month with the same format as the example.
 GROUP BY billing_day,
      invoice_month,
      service,
      sku,
      goog_maps_channel,
      usage_unit,
      cost_type,
      currency
 ORDER BY billing_day,
      service,
      sku
 

การเรียกเก็บเงินใน Cloud

Google Maps Platform:

สถานะการตอบกลับและรายงาน

ตารางด้านล่างแสดงการแมประหว่างสถานะ Maps API, รหัสตอบกลับ HTTP ที่ส่งคืนในคำตอบของ Maps API และคลาสรหัสการตอบกลับ HTTP ในรายงานการใช้งาน และระบุว่าคำขอที่เกี่ยวข้องปรากฏในรายงานการใช้งาน โควต้า และการเรียกเก็บเงินหรือไม่

รายงานการใช้งานในเมตริก Google Maps Platform มีรายละเอียดHTTP response code class หากคุณต้องการรายละเอียดในระดับที่สูงขึ้น โปรดดูรหัสสถานะการตอบกลับที่มีให้ใช้งานในการตรวจสอบการใช้งาน Google Maps Platform

โค้ดตอบกลับที่มีอยู่ในการตอบกลับ Maps API มีในรายงานการใช้งาน รายงานต่อ
สถานะ Maps API รหัสการตอบกลับ HTTP คลาสของโค้ดตอบกลับ HTTP การใช้งาน โควต้า การเรียกเก็บเงิน
ตกลง 200,
204,
302
2xx,
3xx
ได้ ได้ ได้
DATA_NOT_AVAILABLE,
ไม่พบ
ZERO_RESULTS
200,
404
4xx1 ได้ ได้ ได้
INVALID_REQUEST (ค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง)
MAX_ROUTE_LENGTH_EXCEEDED
MAX_WAYPOINTS_EXCEEDED
ฯลฯ
200,
400
4xx ได้ ได้ ได้
INVALID_REQUEST (พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง/ขาดหายไป ขอข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์) 200,
400
4xx ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
REQUEST_DENIED 200,
400,
403
4xx1 ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
OVER_DAILY_LIMIT
OVER_QUERY_LIMIT,
RESOURCE_EXHAUSTED,
DailyLimitExceeded,
RateLimitExceeded,
userRateLimitExceeded
200,
403,
429
4xx1 ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
UNKNOWN_ERROR 200,
500,
503
5xx1 ได้ ได้ ไม่ได้
1 เพื่อปรับปรุงความสอดคล้องของการรายงานรหัสข้อผิดพลาด Google Maps Platform ระบบจะย้ายข้อมูล API ต่อไปนี้ 1) จากคลาสโค้ดตอบกลับ HTTP 2xx ไปยัง 4xx สำหรับ สถานะ Maps API: DATA_NOT_AVAILABLE, NOT_FOUND, ZERO_RESULTS - สถานะ, 2) จากคลาสโค้ดตอบกลับ HTTP 2xx เป็น 4xx สำหรับ สถานะ Maps API: REQUEST_DENIED, OVER_DAILY_LIMIT, OVER_QUERY_LIMIT, dailyLimitExceeded, dailyLimitExceeded, dailyLimitExceeded, dailyLimitExceeded{13)2xxrateLimitExceededuserRateLimitExceeded5xxUNKNOWN_ERROR คุณจะเห็นโค้ดตอบกลับทั้ง 2 รหัสในช่วงการเปลี่ยนผ่าน โค้ดตอบกลับที่แสดงในการตอบกลับของ Maps API จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยืนยันว่าการเพิ่มขึ้นของ 4xx และ/หรือ 5xx ในเมตริก Google Maps Platform เกี่ยวข้องกับการย้ายข้อมูลนี้โดยตรวจสอบว่าโค้ดตอบกลับใดเพิ่มขึ้นในเครื่องมือสำรวจเมตริก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Cloud Monitoring สำหรับ Google Maps Platform)

รายงานการมีส่วนร่วม

ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

Google Maps Platform ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมกับแผนที่ของคุณอย่างไรบ้าง ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ประกอบด้วยเมตริกการมีส่วนร่วมที่สำคัญ เช่น การดูบนแผนที่หรือการโต้ตอบกับจุดที่น่าสนใจ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อค้นหาสถานที่ตั้งยอดนิยมสําหรับการโฆษณาและการตลาด หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้ได้

ความสามารถในการรายงานข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจมีดังนี้

 • การดูภาพรวมข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจระดับสูงเพื่อดูแนวโน้มที่สำคัญในข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจโดยย่อ
 • การเจาะลึกเพื่อวิเคราะห์เมตริกเฉพาะภายในคอนโซลเพื่อเจาะลึกถึงเมตริกต่างๆ ในการทำความเข้าใจเมตริกอย่างละเอียดยิ่งขึ้น
 • การส่งออกเมตริกเป็น CSV เพื่อให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจในเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ชื่นชอบได้

เมตริกการมีส่วนร่วมที่ใช้ได้มีดังนี้

 • มุมมองแผนที่: การติดตามมุมมองแผนที่บนแผนที่ซึ่งเกิดจากการเลื่อน ซูม หรือเอียง มุมมองแผนที่จะคำนวณตามรหัสไปรษณีย์เป็นรายสัปดาห์ (วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เวลาแปซิฟิก) ระบบจะเผยแพร่ข้อมูลใหม่ทุกสัปดาห์ในวันพุธแรกหลังจากระยะเวลาสังเกตการณ์

ผู้ใช้จะดูข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจในหน้าเมตริกใน Cloud Console ได้ โปรเจ็กต์ต้องเปิดใช้ Maps JavaScript API

คุณวิเคราะห์เมตริกการมีส่วนร่วมได้โดยตรงในคอนโซลด้วยความสามารถในการ "กรองตาม" และ "จัดกลุ่มตาม" เพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับเมตริกอย่างละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกกรองตามภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดูแนวโน้มแนวโน้มของมุมมองแผนที่สำหรับรหัสไปรษณีย์ในภูมิภาคนั้นเท่านั้น ในทางกลับกัน คุณอาจต้องการจัดกลุ่มตามภูมิภาคหนึ่งๆ เพื่อรวมการโต้ตอบภายในภูมิภาคนั้น

ผู้ใช้สามารถส่งออกชุดข้อมูลทั้งหมดหรือมุมมองที่กรองแล้วเป็นไฟล์ CSV เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมในเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถดาวน์โหลดได้สูงสุดครั้งละ 90 วัน และระบบจะตัดการดาวน์โหลดที่มีขนาดใหญ่กว่า 60,000 เซลล์ออก การส่งออกข้อมูลมุมมองแผนที่ไปยัง CSV อาจใช้เวลา 2-3 นาทีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เลือก

การส่งออกข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

เมตริกข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจจะเป็นแบบไม่ระบุตัวบุคคล จึงแสดงแนวโน้มโดยรวมในการมีส่วนร่วมกับแผนที่เท่านั้น จํานวนที่ต่ำอาจปัดเศษเป็น 0 และค่าที่ผิดปกติอาจลดลง

คุณควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจสำหรับโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ใน Google Cloud Console ได้โดยใช้สิทธิ์ Maps Analytics เจ้าของโปรเจ็กต์จะได้รับสิทธิ์นี้โดยค่าเริ่มต้นและสามารถจัดสรรสิทธิ์เข้าถึงให้ผู้ใช้รายอื่นได้ตามต้องการ

ไม่ควรใช้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งาน โปรดดูข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมในรายงานการใช้งาน

Locator Plus

สําหรับผู้ใช้ Locator Plus แดชบอร์ดข้อมูลวิเคราะห์จะช่วยคุณวิเคราะห์และสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณ มอบภาพที่ชัดเจนว่าผู้เลือกซื้อมีส่วนร่วมกับเครื่องระบุตำแหน่งร้านได้ดีเพียงใด คุณสามารถวัดประสิทธิภาพแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ได้แก่ จำนวนการดู จำนวนการโต้ตอบกับการค้นหาและรายละเอียดสถานที่ และอัตราการมีส่วนร่วมโดยรวม นอกจากนี้ หน้าแดชบอร์ดยังมีการเปรียบเทียบที่สำคัญว่าการใช้งานของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ

รายงานการเปรียบเทียบช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับข้อมูลอุตสาหกรรมที่รวบรวมจากบริษัทอื่นๆ ที่แชร์ข้อมูลของตน การเปรียบเทียบนี้ให้บริบทที่เป็นประโยชน์ ช่วยคุณกำหนดเป้าหมายที่มีความหมาย รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรม และดูว่าคุณทำได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

หากต้องการดูข้อมูลการเปรียบเทียบ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของคุณจะรวมอยู่ในการเปรียบเทียบของ Google โดยไม่ระบุตัวตน หากต้องการเลือกไม่ใช้ทั้งการดูและรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมโดยไม่ระบุตัวตนในรายงานการเปรียบเทียบ ให้ส่งตั๋วสนับสนุน โดยทั่วไปคำขอแจ้งปัญหาจะได้รับการแก้ไขภายใน 3 วัน