Omówienie interfejsu Static API w Street View

Street View Static API pozwala umieścić na stronie internetowej statyczną (nieinteraktywną) panoramę Street View lub miniaturę bez użycia JavaScriptu. Zdefiniuj widoczny obszar za pomocą parametrów adresu URL wysyłanych w standardowym żądaniu HTTP. Żądanie zwraca obraz statyczny.

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=400x400&location=47.5763831,-122.4211769
&fov=80&heading=70&pitch=0&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE

Wszystkie wymagane i opcjonalne parametry oraz przykładowe żądania i odpowiedzi znajdziesz w przewodnikach dla programistów.

Wszystkie żądania do interfejsu Street View Static API wymagają klucza interfejsu API i powinny mieć podpis cyfrowy, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa interfejsu API. Poznaj zalecenia Google dotyczące sprawdzonych metod związanych ze statycznym interfejsem API i sprawdzonych metod zapewniania bezpieczeństwa interfejsu API.

Opłata za korzystanie ze Street View Static API jest naliczana za każde żądanie umieszczenia statycznej (nieinteraktywnej) panoramy Street View. Więcej informacji znajdziesz w artykule Korzystanie i płatności.

Kontroluj wykorzystanie interfejsu API i wydatki dzięki monitorowaniu i raportowaniu.

Więcej informacji

Więcej informacji o używaniu interfejsu Street View Static API lub innych usług interfejsu API Map Google znajdziesz na stronie pomocy interfejsu API Map Google.

Jeśli chcesz publikować zdjęcia Street View obejmujące 360 stopni, zapoznaj się z interfejsem Streetview Publish API.