Android'de ML Kit ile metin çevirme

Diller arasında metin çevirmek için ML Kit'i kullanabilirsiniz. ML Kit, 50'den fazla dil arasında çeviri yapabilir.

Deneyin

Başlamadan önce

 1. Proje düzeyindeki build.gradle dosyanızda, Google'ın Maven deposunu hem buildscript hem de allprojects bölümlerine eklediğinizden emin olun.
 2. ML Kit Android kitaplıklarının bağımlılıklarını, modülünüzün genellikle app/build.gradle düzeyindeki gradle dosyasına ekleyin:
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.mlkit:translate:17.0.1'
  }
  

Metin dizesini çevirme

Bir dizeyi iki dil arasında çevirmek için:

 1. Kaynak ve hedef dillerle yapılandırarak bir Translator nesnesi oluşturun:

  Kotlin

  // Create an English-German translator:
  val options = TranslatorOptions.Builder()
    .setSourceLanguage(TranslateLanguage.ENGLISH)
    .setTargetLanguage(TranslateLanguage.GERMAN)
    .build()
  val englishGermanTranslator = Translation.getClient(options)

  Java

  // Create an English-German translator:
  TranslatorOptions options =
    new TranslatorOptions.Builder()
      .setSourceLanguage(TranslateLanguage.ENGLISH)
      .setTargetLanguage(TranslateLanguage.GERMAN)
      .build();
  final Translator englishGermanTranslator =
    Translation.getClient(options);

  Giriş metninin dilini bilmiyorsanız size dil etiketi sunan Dil Tanımlama API'sini kullanabilirsiniz. Ardından, TranslateLanguage.fromLanguageTag() kullanarak etiketi bir TranslateLanguage öğesine dönüştürün.

  Cihazda aynı anda çok fazla dil modeli kullanmaktan kaçının.

 2. Gerekli çeviri modelinin cihaza indirildiğinden emin olun. Modelin kullanılabilir olduğunu öğrenene kadar translate() numarasını aramayın.

  Kotlin

  var conditions = DownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build()
  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded(conditions)
    .addOnSuccessListener {
      // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
      // (Set a flag, unhide the translation UI, etc.)
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
      // Model couldn’t be downloaded or other internal error.
      // ...
    }

  Java

  DownloadConditions conditions = new DownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded(conditions)
    .addOnSuccessListener(
      new OnSuccessListener() {
       @Override
       public void onSuccess(Void v) {
        // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
        // (Set a flag, unhide the translation UI, etc.)
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      new OnFailureListener() {
       @Override
       public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Model couldn’t be downloaded or other internal error.
        // ...
       }
      });

  Dil modelleri yaklaşık 30 MB civarında olduğundan gereksiz yere indirmeyin. Aksini belirtmediğiniz sürece yalnızca kablosuz ağ üzerinden indirin. Ayrıca, gerekli olmayan modelleri silmeniz gerekir. Çeviri modellerini açıkça yönetme başlıklı makaleye bakın.

 3. Modelin indirildiğini onayladıktan sonra, kaynak dilde bir metin dizesini translate() adresine iletin:

  Kotlin

  englishGermanTranslator.translate(text)
    .addOnSuccessListener { translatedText ->
      // Translation successful.
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
       // Error.
       // ...
    }

  Java

  englishGermanTranslator.translate(text)
    .addOnSuccessListener(
      new OnSuccessListener() {
       @Override
       public void onSuccess(@NonNull String translatedText) {
        // Translation successful.
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      new OnFailureListener() {
       @Override
       public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Error.
        // ...
       }
      });

  Çevrilen metin, yapılandırdığınız hedef dilde başarılı dinleyiciye iletilir.

 4. Translator nesnesi artık kullanılmayacaksa close() yönteminin çağrıldığından emin olun.

  Bir Parça veya AppCompatActivity uygulamasında Çevirmen kullanıyorsanız bunu yapmanın kolay bir yolu, Fragment veya AppCompatActivity etiketinde Lifecycleowner.getLifecycle() yöntemini ve ardından Lifecycle.addObserver işlevini çağırmaktır. Örneğin:

  Kotlin

  val options = ...
  val translator = Translation.getClient(options)
  getLifecycle().addObserver(translator)

  Java

  TranslatorOptions options = ...
  Translator translator = Translation.getClient(options);
  getLifecycle().addObserver(translator);
  ... use translator ...

  Kodun, Yaşam Döngüsü'nü uygulayan bir sınıfın içinde (ör. Parça veya AppCompatActivity) varsayıldığını unutmayın.

Çeviri modellerini açıkça yönetin

Çeviri API'sini yukarıda açıklandığı şekilde kullandığınızda, ML Kit gereken şekilde dile özgü çeviri modellerini cihaza otomatik olarak indirir. Cihazda kullanılmasını istediğiniz çeviri modellerini ML Kit'in çeviri modeli yönetimi API'sini kullanarak açıkça yönetebilirsiniz. Bu işlem, modelleri önceden indirmek veya gereksiz modelleri cihazdan silmek istiyorsanız yararlı olabilir.

Kotlin

val modelManager = RemoteModelManager.getInstance()

// Get translation models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(TranslateRemoteModel::class.java)
  .addOnSuccessListener { models ->
    // ...
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

// Delete the German model if it's on the device.
val germanModel = TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.GERMAN).build()
modelManager.deleteDownloadedModel(germanModel)
  .addOnSuccessListener {
    // Model deleted.
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

// Download the French model.
val frenchModel = TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.FRENCH).build()
val conditions = DownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build()
modelManager.download(frenchModel, conditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Model downloaded.
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

Java

RemoteModelManager modelManager = RemoteModelManager.getInstance();

// Get translation models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(TranslateRemoteModel.class)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener>() {
    @Override
    public void onSuccess(Set models) {
      // ...
    }
  })
  .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
    @Override
    public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
    }
  });

// Delete the German model if it's on the device.
TranslateRemoteModel germanModel =
    new TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.GERMAN).build();
modelManager.deleteDownloadedModel(germanModel)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
    @Override
    public void onSuccess(Void v) {
      // Model deleted.
    }
  })
  .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
    @Override
    public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
    }
  });

// Download the French model.
TranslateRemoteModel frenchModel =
    new TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.FRENCH).build();
DownloadConditions conditions = new DownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build();
modelManager.download(frenchModel, conditions)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
    @Override
    public void onSuccess(Void v) {
      // Model downloaded.
    }
  })
  .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
    @Override
    public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
    }
  });