Rozpoznawanie tekstu na obrazach za pomocą ML Kit na Androidzie

Za pomocą ML Kit możesz rozpoznawać tekst na zdjęciach i filmach, np. tekst znaku drogowego. Główne cechy tej funkcji:

Funkcja Niegrupowane Łączenie w pakiety
Nazwa biblioteki com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean

com.google.mlkit:text-recognition

com.google.mlkit:text-recognition-chinese

com.google.mlkit:text-recognition-devanagari

com.google.mlkit:text-recognition-japanese

com.google.mlkit:text-recognition-korean

Implementacja Model jest pobierany dynamicznie przez Usługi Google Play. Model jest statycznie połączony z aplikacją w czasie kompilacji.
Rozmiar aplikacji Zwiększenie rozmiaru o około 260 KB dla każdej architektury skryptu. Zwiększenie rozmiaru każdego skryptu w każdej architekturze o około 4 MB.
Czas inicjowania Możliwe, że przed pierwszym użyciem trzeba będzie poczekać na pobranie modelu. Model jest dostępny od razu.
Występy W przypadku biblioteki alfabetu łacińskiego w czasie rzeczywistym na większości urządzeń, wolniej w przypadku innych. W przypadku biblioteki alfabetu łacińskiego w czasie rzeczywistym na większości urządzeń, wolniej w przypadku innych.

Wypróbuj

Zanim zaczniesz

 1. Upewnij się, że w sekcji buildscript i allprojects w pliku build.gradle na poziomie projektu znajduje się repozytorium Google Maven.
 2. Dodaj zależności dla bibliotek ML Kit na Androida do pliku Gradle na poziomie modułu. Zwykle ma on postać app/build.gradle:

  Aby połączyć model w pakiet z aplikacją:

  dependencies {
   // To recognize Latin script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition:16.0.0'
  
   // To recognize Chinese script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-chinese:16.0.0'
  
   // To recognize Devanagari script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-devanagari:16.0.0'
  
   // To recognize Japanese script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-japanese:16.0.0'
  
   // To recognize Korean script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-korean:16.0.0'
  }
  

  Aby używać modelu w Usługach Google Play:

  dependencies {
   // To recognize Latin script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0'
  
   // To recognize Chinese script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0'
  
   // To recognize Devanagari script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0'
  
   // To recognize Japanese script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0'
  
   // To recognize Korean script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0'
  }
  
 3. Jeśli zdecydujesz się używać modelu w Usługach Google Play, możesz skonfigurować aplikację tak, aby po jej zainstalowaniu ze Sklepu Play automatycznie pobierała model na urządzenie. Aby to zrobić, dodaj tę deklaracja do pliku AndroidManifest.xml aplikacji:

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="ocr" >
     <!-- To use multiple models: android:value="ocr,ocr_chinese,ocr_devanagari,ocr_japanese,ocr_korean,..." -->
  </application>
  

  Możesz też wyraźnie sprawdzić dostępność modelu i poprosić o pobranie za pomocą interfejsu ModuleInstallClient API z Usług Google Play. Jeśli nie włączysz pobierania modelu podczas instalacji ani nie poprosisz o jawne pobranie, model zostanie pobrany przy pierwszym uruchomieniu skanera. Prośby przesłane przed zakończeniem pobierania nie dają żadnych wyników.

1. Utwórz instancję TextRecognizer

Utwórz wystąpienie obiektu TextRecognizer, przekazując opcje związane z biblioteką zadeklarowaną powyżej:

Kotlin

// When using Latin script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS)

// When using Chinese script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(ChineseTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Devanagari script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(DevanagariTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Japanese script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(JapaneseTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Korean script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build())

Java

// When using Latin script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS);

// When using Chinese script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new ChineseTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Devanagari script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new DevanagariTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Japanese script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new JapaneseTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Korean script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build());

2. Przygotowywanie obrazu wejściowego

Aby rozpoznać tekst na obrazie, utwórz obiekt InputImage z tablicy Bitmap, media.Image, ByteBuffer, tablicy bajtów lub pliku na urządzeniu. Następnie przekaż obiekt InputImage do metody processImage metody TextRecognizer.

Obiekt InputImage możesz tworzyć z różnych źródeł. Zostały one wyjaśnione poniżej.

Przy użyciu: media.Image

Aby utworzyć obiekt InputImage z obiektu media.Image, na przykład podczas robienia zdjęcia aparatem urządzenia, przekaż obiekt media.Image i obrót obrazu do wartości InputImage.fromMediaImage().

Jeśli używasz biblioteki KameraX, klasy OnImageCapturedListener i ImageAnalysis.Analyzer obliczają za Ciebie wartość rotacji.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Jeśli nie korzystasz z biblioteki aparatu, która określa stopień obrotu obrazu, możesz ją obliczyć na podstawie stopnia obrotu urządzenia i orientacji czujnika aparatu:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Następnie przekaż obiekt media.Image i wartość stopnia obrotu do InputImage.fromMediaImage():

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Korzystanie z identyfikatora URI pliku

Aby utworzyć obiekt InputImage na podstawie identyfikatora URI pliku, przekaż kontekst aplikacji i identyfikator URI pliku do InputImage.fromFilePath(). Jest to przydatne, gdy używasz intencji ACTION_GET_CONTENT, aby prosić użytkownika o wybranie obrazu z aplikacji galerii.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Za pomocą: ByteBuffer lub ByteArray

Aby utworzyć obiekt InputImage na podstawie ByteBuffer lub ByteArray, najpierw oblicz stopień obrotu obrazu zgodnie z opisem powyżej dla danych wejściowych media.Image. Następnie utwórz obiekt InputImage z buforem lub tablicą oraz podaj wysokość, szerokość, format kodowania kolorów i stopień obrotu obrazu:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Przy użyciu: Bitmap

Aby utworzyć obiekt InputImage z obiektu Bitmap, złóż tę deklarację:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Obraz jest reprezentowany przez obiekt Bitmap razem z obróconymi stopniami.

3. Przetwarzanie obrazu

Przekaż obraz do metody process:

Kotlin

val result = recognizer.process(image)
    .addOnSuccessListener { visionText ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<Text> result =
    recognizer.process(image)
        .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Text>() {
          @Override
          public void onSuccess(Text visionText) {
            // Task completed successfully
            // ...
          }
        })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Task failed with an exception
                // ...
              }
            });

4. Wyodrębnianie tekstu z bloków rozpoznanego tekstu

Jeśli operacja rozpoznawania tekstu się powiedzie, obiekt Text jest przekazywany do odbiornika. Obiekt Text zawiera pełny tekst rozpoznawany na obrazie oraz zero lub więcej obiektów TextBlock.

Każdy element TextBlock reprezentuje prostokątny blok tekstu, który zawiera 0 lub więcej obiektów Line. Każdy obiekt Line reprezentuje wiersz tekstu, który zawiera 0 lub więcej obiektów Element. Każdy obiekt Element reprezentuje słowo lub encję słowną, która zawiera 0 lub więcej obiektów Symbol. Każdy obiekt Symbol reprezentuje znak, cyfrę lub encję słowną.

W przypadku każdego obiektu TextBlock, Line, Element i Symbol tekst może być rozpoznawany w regionie, jego współrzędne graniczne oraz wiele innych atrybutów, takich jak informacje o rotacji, wskaźnik ufności itp.

Na przykład:

Kotlin

val resultText = result.text
for (block in result.textBlocks) {
  val blockText = block.text
  val blockCornerPoints = block.cornerPoints
  val blockFrame = block.boundingBox
  for (line in block.lines) {
    val lineText = line.text
    val lineCornerPoints = line.cornerPoints
    val lineFrame = line.boundingBox
    for (element in line.elements) {
      val elementText = element.text
      val elementCornerPoints = element.cornerPoints
      val elementFrame = element.boundingBox
    }
  }
}

Java

String resultText = result.getText();
for (Text.TextBlock block : result.getTextBlocks()) {
  String blockText = block.getText();
  Point[] blockCornerPoints = block.getCornerPoints();
  Rect blockFrame = block.getBoundingBox();
  for (Text.Line line : block.getLines()) {
    String lineText = line.getText();
    Point[] lineCornerPoints = line.getCornerPoints();
    Rect lineFrame = line.getBoundingBox();
    for (Text.Element element : line.getElements()) {
      String elementText = element.getText();
      Point[] elementCornerPoints = element.getCornerPoints();
      Rect elementFrame = element.getBoundingBox();
      for (Text.Symbol symbol : element.getSymbols()) {
        String symbolText = symbol.getText();
        Point[] symbolCornerPoints = symbol.getCornerPoints();
        Rect symbolFrame = symbol.getBoundingBox();
      }
    }
  }
}

Wskazówki dotyczące obrazu wejściowego

 • Aby narzędzie ML Kit dokładnie rozpoznawało tekst, obrazy wejściowe muszą zawierać tekst reprezentowany przez wystarczającą ilość danych pikseli. Idealnie każdy znak powinien mieć rozmiar co najmniej 16 × 16 pikseli. Znaki większe niż 24 x 24 piksele zwykle nie poprawiają dokładności.

  Na przykład obraz o wymiarach 640 × 480 może sprawdzić się do skanowania wizytówki, która zajmuje całą szerokość obrazu. Do zeskanowania dokumentu wydrukowanego na papierze o rozmiarze literowym może być wymagany obraz o wymiarach 720 x 1280 pikseli.

 • Słaba ostrość obrazu może obniżyć dokładność rozpoznawania tekstu. Jeśli wyniki nie są zadowalające, poproś użytkownika o ponowne zdjęcie obrazu.

 • Jeśli rozpoznajesz tekst w aplikacji przesyłających dane w czasie rzeczywistym, weź pod uwagę ogólne wymiary obrazów wejściowych. Mniejsze obrazy mogą być przetwarzane szybciej. Aby zmniejszyć czas oczekiwania, zadbaj o to, by tekst zajmował jak najwięcej miejsca na obrazie, i rób obrazy w niższej rozdzielczości (pamiętaj o wymaganiach w zakresie dokładności wymienionych powyżej). Więcej informacji znajdziesz w artykule Wskazówki dotyczące zwiększania skuteczności.

Wskazówki dotyczące poprawy skuteczności

 • Jeśli używasz interfejsu API Camera lub camera2, ogranicz wywołania wzorca do wykrywania treści. Jeśli podczas działania wzorca pojawi się nowa klatka wideo, upuść ją. Przykład znajdziesz w klasie VisionProcessorBase w przykładowej aplikacji krótkiego wprowadzenia.
 • Jeśli korzystasz z interfejsu API CameraX, upewnij się, że strategia dotycząca ciśnienia wstecznego jest ustawiona na wartość domyślną ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST. Gwarantuje to, że w danym momencie do analizy będzie dostarczany tylko 1 obraz. Jeśli w czasie, gdy analizator jest zajęty, zostanie utworzonych więcej obrazów, zostaną one automatycznie usunięte i nie zostaną umieszczone w kolejce do dostarczenia. Gdy analizowany obraz zostanie zamknięty przez wywołanie ImageProxy.close(), zostanie dostarczony następny najnowszy obraz.
 • Jeśli używasz danych wyjściowych detektora do nakładania grafiki na obraz wejściowy, najpierw pobierz wynik z ML Kit, a następnie wyrenderuj obraz i nakładkę w jednym kroku. Wyświetla się na powierzchni wyświetlacza tylko raz dla każdej klatki wejściowej. Przykład znajdziesz w klasach CameraSourcePreview i GraphicOverlay w przykładowej aplikacji z krótkim wprowadzeniem.
 • Jeśli korzystasz z interfejsu Camera2 API, zrób zdjęcia w formacie ImageFormat.YUV_420_888. Jeśli używasz starszej wersji interfejsu Camera API, zrób zdjęcia w formacie ImageFormat.NV21.
 • Rozważ robienie zdjęć w niższej rozdzielczości. Pamiętaj jednak o wymaganiach dotyczących wymiarów obrazów w tym interfejsie API.