Android'de ML Kit ile resimlerdeki metinleri tanıma

Resimlerdeki veya videolardaki metinleri (ör. sokak tabelası metni) tanımak için ML Kit'i kullanabilirsiniz. Bu özelliğin temel özellikleri şunlardır:

Öne Çıkarın Grup halinde olmayanlar Gruplandırılanlar
Kütüphanenin adı com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean

com.google.mlkit:text-recognition

com.google.mlkit:text-recognition-chinese

com.google.mlkit:text-recognition-devanagari

com.google.mlkit:text-recognition-japanese

com.google.mlkit:text-recognition-korean

Uygulama Model, Google Play Hizmetleri üzerinden dinamik olarak indirilir. Model, derleme sırasında uygulamanıza statik olarak bağlıdır.
Uygulama boyutu Komut dosyası mimarisi başına yaklaşık 260 KB boyut artışı. Her mimari için komut dosyası başına yaklaşık 4 MB boyut artışı.
Başlatma süresi İlk kullanımdan önce modelin indirilmesini beklemeniz gerekebilir. Model hemen kullanılabilir.
Performans Çoğu cihazda Latin komut dosyası kitaplığı için gerçek zamanlı yayın, diğerleri için daha yavaştır. Çoğu cihazda Latin komut dosyası kitaplığı için gerçek zamanlı yayın, diğerleri için daha yavaştır.

Deneyin

Başlamadan önce

 1. Proje düzeyindeki build.gradle dosyanızda, Google'ın Maven deposunu hem buildscript hem de allprojects bölümlerinize eklediğinizden emin olun.
 2. ML Kit Android kitaplıklarının bağımlılıklarını, modülünüzün uygulama düzeyindeki Gradle dosyasına ekleyin. Bu dosya genellikle app/build.gradle olur:

  Modeli uygulamanızla birlikte paket haline getirmek için:

  dependencies {
   // To recognize Latin script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition:16.0.0'
  
   // To recognize Chinese script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-chinese:16.0.0'
  
   // To recognize Devanagari script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-devanagari:16.0.0'
  
   // To recognize Japanese script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-japanese:16.0.0'
  
   // To recognize Korean script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-korean:16.0.0'
  }
  

  Modeli Google Play Hizmetleri'nde kullanmak için:

  dependencies {
   // To recognize Latin script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0'
  
   // To recognize Chinese script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0'
  
   // To recognize Devanagari script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0'
  
   // To recognize Japanese script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0'
  
   // To recognize Korean script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0'
  }
  
 3. Modeli Google Play Hizmetleri'nde kullanmayı seçerseniz uygulamanızı Play Store'dan uygulamanız yüklendikten sonra modeli cihaza otomatik olarak indirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki beyanı uygulamanızın AndroidManifest.xml dosyasına ekleyin:

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="ocr" >
     <!-- To use multiple models: android:value="ocr,ocr_chinese,ocr_devanagari,ocr_japanese,ocr_korean,..." -->
  </application>
  

  Ayrıca, model kullanılabilirliğini açıkça kontrol edebilir ve Google Play Hizmetleri ModuleInstallClient API üzerinden indirme isteğinde bulunabilirsiniz. Yükleme zamanı modeli indirmelerini etkinleştirmezseniz veya açık bir şekilde indirme isteğinde bulunmazsanız model, tarayıcıyı ilk çalıştırdığınızda indirilir. İndirme tamamlanmadan önce yaptığınız istekler hiçbir sonuç vermez.

1. TextRecognizer örneği oluşturun

Yukarıda bağımlı olduğunu bildirdiğiniz kitaplıkla ilgili seçenekleri ileterek bir TextRecognizer örneği oluşturun:

Kotlin

// When using Latin script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS)

// When using Chinese script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(ChineseTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Devanagari script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(DevanagariTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Japanese script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(JapaneseTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Korean script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build())

Java

// When using Latin script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS);

// When using Chinese script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new ChineseTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Devanagari script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new DevanagariTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Japanese script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new JapaneseTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Korean script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build());

2. Giriş görüntüsünü hazırlama

Bir resimdeki metni tanımak için Bitmap, media.Image, ByteBuffer, bayt dizisi veya cihazdaki bir dosyadan InputImage nesnesi oluşturun. Ardından InputImage nesnesini TextRecognizer'in processImage yöntemine geçirin.

Farklı kaynaklardan InputImage nesnesi oluşturabilirsiniz. Nesnelerin her biri aşağıda açıklanmıştır.

media.Image kullanılıyor

Bir media.Image nesnesinden InputImage nesnesi oluşturmak için (örneğin, bir cihazın kamerasından resim çekerken) media.Image nesnesini ve resmin dönüşünü InputImage.fromMediaImage() konumuna getirin.

KameraX kitaplığını kullanırsanız OnImageCapturedListener ve ImageAnalysis.Analyzer sınıfları, döndürme değerini sizin için hesaplar.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Resmin dönüş derecesini belirten bir kamera kitaplığı kullanmıyorsanız bunu cihazın döndürme derecesinden ve cihazdaki kamera sensörünün yönüne göre hesaplayabilirsiniz:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Daha sonra, media.Image nesnesini ve döndürme derecesi değerini InputImage.fromMediaImage() öğesine iletin:

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Dosya URI'si kullanma

Dosya URI'sinden InputImage nesnesi oluşturmak için uygulama bağlamını ve dosya URI'sini InputImage.fromFilePath() adresine iletin. Bu, kullanıcıdan galeri uygulamasından bir resim seçmesini istemek için bir ACTION_GET_CONTENT amacı kullandığınızda faydalıdır.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

ByteBuffer veya ByteArray kullanma

ByteBuffer veya ByteArray öğesinden InputImage nesnesi oluşturmak için önce daha önce media.Image girişi için açıklandığı gibi resim döndürme derecesini hesaplayın. Ardından, InputImage nesnesini resmin yüksekliği, genişliği, renk kodlama biçimi ve döndürme derecesiyle birlikte arabellek veya diziyle oluşturun:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Bitmap kullanılıyor

Bir Bitmap nesnesinden InputImage nesnesi oluşturmak için aşağıdaki bildirimi yapın:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Resim, döndürme dereceleriyle birlikte bir Bitmap nesnesiyle temsil edilir.

3. Resmi işle

Resmi process yöntemine geçirin:

Kotlin

val result = recognizer.process(image)
    .addOnSuccessListener { visionText ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<Text> result =
    recognizer.process(image)
        .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Text>() {
          @Override
          public void onSuccess(Text visionText) {
            // Task completed successfully
            // ...
          }
        })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Task failed with an exception
                // ...
              }
            });

4. Tanınan metin bloklarından metin çıkarın

Metin tanıma işlemi başarılı olursa başarı işleyiciye bir Text nesnesi aktarılır. Bir Text nesnesi, resimde tanınan tam metni ve en az bir TextBlock nesneyi içerir.

Her TextBlock, sıfır veya daha fazla Line nesne içeren dikdörtgen bir metin bloğunu temsil eder. Her Line nesnesi, sıfır veya daha fazla Element nesne içeren bir metin satırını temsil eder. Her Element nesnesi, sıfır veya daha fazla Symbol nesne içeren bir kelimeyi veya kelime benzeri bir varlığı temsil eder. Her Symbol nesnesi bir karakteri, rakamı veya kelime benzeri bir varlığı temsil eder.

Her TextBlock, Line, Element ve Symbol nesnesi için metnin hem bölgede tanınmasını hem de bölgenin sınırlayıcı koordinatlarının yanı sıra rotasyon bilgileri ve güven puanı gibi diğer birçok özelliği sağlayabilirsiniz.

Örneğin:

Kotlin

val resultText = result.text
for (block in result.textBlocks) {
  val blockText = block.text
  val blockCornerPoints = block.cornerPoints
  val blockFrame = block.boundingBox
  for (line in block.lines) {
    val lineText = line.text
    val lineCornerPoints = line.cornerPoints
    val lineFrame = line.boundingBox
    for (element in line.elements) {
      val elementText = element.text
      val elementCornerPoints = element.cornerPoints
      val elementFrame = element.boundingBox
    }
  }
}

Java

String resultText = result.getText();
for (Text.TextBlock block : result.getTextBlocks()) {
  String blockText = block.getText();
  Point[] blockCornerPoints = block.getCornerPoints();
  Rect blockFrame = block.getBoundingBox();
  for (Text.Line line : block.getLines()) {
    String lineText = line.getText();
    Point[] lineCornerPoints = line.getCornerPoints();
    Rect lineFrame = line.getBoundingBox();
    for (Text.Element element : line.getElements()) {
      String elementText = element.getText();
      Point[] elementCornerPoints = element.getCornerPoints();
      Rect elementFrame = element.getBoundingBox();
      for (Text.Symbol symbol : element.getSymbols()) {
        String symbolText = symbol.getText();
        Point[] symbolCornerPoints = symbol.getCornerPoints();
        Rect symbolFrame = symbol.getBoundingBox();
      }
    }
  }
}

Giriş resmi kuralları

 • ML Kit'in metinleri doğru şekilde tanıması için giriş resimlerinin, yeterli sayıda piksel verisiyle temsil edilen metinler içermesi gerekir. İdeal olarak her karakter en az 16x16 piksel olmalıdır. 24x24 pikselden büyük karakterlerin genellikle doğruluk açısından bir faydası yoktur.

  Bu nedenle, örneğin 640x480 boyutunda bir resim, resmin tüm genişliğini kaplayan bir kartvizit taramak için uygun olabilir. Harf boyutundaki kağıda basılı bir dokümanı taramak için 720x1280 piksel boyutunda bir resim gerekebilir.

 • Kötü görüntü odağı, metin tanıma doğruluğunu etkileyebilir. Kabul edilebilir sonuçlar alamıyorsanız kullanıcıdan resmi özetlemesini istemeyi deneyin.

 • Gerçek zamanlı bir uygulamada metni tanıyorsanız giriş resimlerinin genel boyutlarını göz önünde bulundurmanız gerekir. Daha küçük resimler daha hızlı işlenebilir. Gecikmeyi azaltmak için metnin resmin mümkün olduğunca büyük bir kısmını kapladığından emin olun ve görüntüleri daha düşük çözünürlüklerde yakalayın (yukarıda belirtilen doğruluk gereksinimlerini göz önünde bulundurun). Daha fazla bilgi için Performansı iyileştirmeye yönelik ipuçları sayfasını inceleyin.

Performansı artırmaya yönelik ipuçları

 • Camera veya camera2 API kullanıyorsanız algılayıcıya yapılan çağrıları daraltın. Algılayıcı çalışırken yeni bir video karesi kullanılabilir hale gelirse kareyi bırakın. Örnek için hızlı başlangıç örnek uygulamasındaki VisionProcessorBase sınıfına bakın.
 • CameraX API'yi kullanıyorsanız geri basınç stratejisinin varsayılan değeri ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST olarak ayarlandığından emin olun. Bu, analiz için tek seferde yalnızca bir görüntünün gönderilmesini garanti eder. Analiz aracı meşgulken daha fazla görüntü üretilirse bu görüntüler otomatik olarak bırakılır ve teslim edilmek üzere sıraya alınmaz. Analiz edilen resim, ImageProxy.close() çağrısı yapılarak kapatıldıktan sonra, bir sonraki en son resim yayınlanır.
 • Algılayıcının çıkışını giriş görüntüsünün üzerine grafik yerleştirmek için kullanırsanız önce sonucu ML Kit'ten alın, ardından görüntüyü ve yer paylaşımını tek bir adımda oluşturun. Bu işlem, her giriş çerçevesi için ekran yüzeyinde yalnızca bir kez oluşturulur. Örnek için hızlı başlangıç örnek uygulamasındaki CameraSourcePreview ve GraphicOverlay sınıflarına göz atın.
 • Camera2 API'sini kullanıyorsanız görüntüleri ImageFormat.YUV_420_888 biçiminde yakalayın. Eski Camera API'sini kullanıyorsanız görüntüleri ImageFormat.NV21 biçiminde çekin.
 • Daha düşük çözünürlükte resimler çekmeyi deneyin. Bununla birlikte, bu API'nin resim boyutu koşullarını da göz önünde bulundurun.