Tiếp cận người dùng vào những lúc họ cần

Có thêm người dùng mới là việc rất khó khăn. Tái gắn kết với họ lại càng khó hơn. Trên thực tế, chỉ 1/4 số ứng dụng được dùng hàng ngày, trong khi 1/4 khác lại hoàn toàn không được sử dụng. Với 100 tỷ lượt tìm kiếm mỗi tháng, chúng tôi có thể giúp việc kinh doanh của bạn phát triển. Sử dụng thông tin thu thập và khả năng hiểu biết ngữ cảnh của Google Search để tiếp cận người dùng vào những lúc họ cần, thông qua 5 điểm tương tác khác nhau: Now on Tap, thẻ Now, Hành động Thoại, tự động hoàn tất Tìm kiếm, và dĩ nhiên có cả trang kết quả Tìm kiếm.

Lập chỉ mục Ứng dụng

Có thêm nhiều người dùng cho ứng dụng của bạn

Lập chỉ mục Ứng dụng giúp bạn tăng lượng cài đặt ứng dụng của mình qua việc tiếp cận người dùng mới bằng nút cài đặt trên trang kết quả Tìm kiếm.

Duy trì sự gắn kết của họ

Lập chỉ mục Ứng dụng giúp bạn tái gắn kết những người dùng ứng dụng hiện tại của mình bằng các liên kết trực tiếp xuất hiện trong phần tự động hoàn tất Tìm kiếm, trang kết quả Tìm kiếm và chức năng Now on Tap.

Lập chỉ mục Ứng dụng cũng đóng một vai trò then chốt, làm dấu hiệu xếp hạng cho nội dung di động của bạn.

Phân tích hiệu quả của bạn

Sử dụng các tính năng của Bảng điều khiển Tìm kiếm để quản lý sự hiện diện trang hoặc ứng dụ̣ng của bạn trong Tìm kiếm:

  • Xem những truy vấn nào khiến trang hoặc ứng dụng của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
  • Gỡ lỗi vết cập nhật dữ liệu có cấu trúc của bạn.
  • Bảo trì trang web của bạn với sự gián đoạn ở mức tối thiểu về hiệu quả tìm kiếm.

Thêm tài nguyên

Video

Để tìm hiểu thêm về cách thức mà Google Search có thể giúp bạn phát triển hoạt động kinh doanh của mình, hãy xem các video của chúng tôi.

Codelab

Sử dụng các codelab của chúng tôi để trải nghiệm trực tiếp khi tích hợp với các sản phẩm Google Search cho nhà phát triển.

Cần trợ giúp không quá thiên về kỹ thuật?

Hãy xem Webmaster Academy để nắm được những điều cơ bản về việc đưa doanh nghiệp của bạn lên Google Search.

Gửi phản hồi về...