ผลิตภัณฑ์

รูปภาพของผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์และผลการค้นหาของ Google รูปภาพที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์

เพิ่มมาร์กอัปลงในหน้าผลิตภัณฑ์เพื่อให้ Google แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของ Search รวมถึง Google รูปภาพ ผู้ใช้อาจเห็นราคา ความพร้อมจำหน่ายสินค้า และคะแนนรีวิวในผลการค้นหาของ Search โดยตรง

การใช้มาร์กอัปเพื่อเปิดใช้ผลการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อสมบูรณ์ช่วยดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพที่กำลังค้นหาสินค้าที่จะซื้อใน Google หรือรูปภาพที่มีผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย รักษาความถูกต้องและความใหม่ของข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าค้นพบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังค้นหาในปัจจุบัน

หน้านี้อธิบายวิธีมาร์กอัปข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้ Google แสดงผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ (ชื่อเดิมคือตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์) มีหน้าเว็บ 2 ประเภทที่มักจะต้องใช้มาร์กอัปนี้

 • หน้าผลิตภัณฑ์ที่อธิบายผลิตภัณฑ์รายการเดียว
 • หน้าผู้รวบรวมข้อมูลช็อปปิ้งที่แสดงผลิตภัณฑ์รายการเดียว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายรายอื่นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เดียวกัน

มาร์กอัปผลิตภัณฑ์ทำให้มีป้ายติดที่รูปภาพในผลการค้นหารูปภาพในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้คลิกเนื้อหาของคุณมากขึ้น

ตัวอย่าง

หน้าผลิตภัณฑ์รายการเดียว

JSON-LD

ตัวอย่างหน้าผลิตภัณฑ์รายการเดียวใน JSON-LD ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

RDFa

ตัวอย่างหน้าผลิตภัณฑ์รายการเดียวใน RDFa ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าผลิตภัณฑ์รายการเดียวใน Microdata ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หน้าผู้รวบรวมข้อมูลช็อปปิ้ง

JSON-LD

ตัวอย่างหน้าผู้รวบรวมข้อมูลช็อปปิ้งใน JSON-LD ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

RDFa

ตัวอย่างหน้าผู้รวบรวมข้อมูลช็อปปิ้งใน RDFa ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าผู้รวบรวมข้อมูลช็อปปิ้งใน Microdata ซึ่งใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หลักเกณฑ์

ผลการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อสมบูรณ์ให้ข้อมูลผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เช่น ราคา ความพร้อมจำหน่ายสินค้า และการให้คะแนนของผู้รีวิว มาร์กอัปผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ใช้มาร์กอัปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เจาะจง ไม่ใช่หมวดหมู่หรือรายการผลิตภัณฑ์ เช่น "รองเท้าในร้านของเรา" ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เจาะจง นอกจากนี้โปรดดูหลักเกณฑ์สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างในกรณีที่มีหลายเอนทิตีในหน้าเดียวกัน
 • ไม่รองรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่
 • ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นชื่อที่ถูกต้องของบุคคลหรือทีม เช่น "สมชาย สกุลดี" หรือ "ผู้รีวิวของ CNET" ในทางตรงข้าม "ลด 50% วันแบล็คฟรายเดย์" เป็นชื่อที่ไม่ถูกต้อง

หากต้องการรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้ใน Google รูปภาพ ให้ทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้สำหรับมาร์กอัปที่จำเป็น

 • หากต้องการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในตัวดูรูปภาพที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ให้ใส่พร็อพเพอร์ตี้ name, image, price และ priceCurrency
 • หากต้องการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฟีเจอร์สินค้าที่เกี่ยวข้อง ให้ใส่พร็อพเพอร์ตี้ name, image, price, priceCurrency และ availability

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ และจะใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยก็ได้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

AggregateOffer

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ AggregateOffer ได้ที่ schema.org/AggregateOffer AggregateOffer คือ Offer ประเภทหนึ่งที่เป็นตัวแทนของการรวบรวมข้อมูลข้อเสนออื่นๆ เวลามาร์กอัปข้อเสนอรวมภายในผลิตภัณฑ์ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้สำหรับประเภท AggregateOffer ของ schema.org

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
lowPrice

Number

ราคาต่ำสุดของข้อเสนอทั้งหมดที่มีอยู่ โดยแสดงเป็นจุดทศนิยม

priceCurrency

Text

สกุลเงินที่ใช้เพื่ออธิบายราคาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
highPrice

Number

ราคาสูงสุดของข้อเสนอทั้งหมดที่มีอยู่ โดยแสดงเป็นจุดทศนิยม

offerCount

Number

จำนวนของข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์

Offer

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Offer ได้ที่ schema.org/Offer เวลามาร์กอัปข้อเสนอภายในผลิตภัณฑ์ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้สำหรับประเภท Offer ของ schema.org

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
availability

ItemAvailability

ค่าจะนำมาจากรายการตัวเลือกที่จำกัด ซึ่งแสดงในมาร์กอัปโดยใช้ลิงก์ URL นอกจากนี้ Google ยังเข้าใจชื่อย่อด้วย (เช่น InStock หรือ OutOfStock โดยไม่มีขอบเขต URL แบบเต็ม) พร็อพเพอร์ตี้นี้จำเป็นสำหรับฟีเจอร์สินค้าที่เกี่ยวข้องใน Google รูปภาพและแนะนำสำหรับ Google Search

price

Number

ราคาของผลิตภัณฑ์ โปรดทำตามหลักเกณฑ์การใช้งานของ schema.org

priceCurrency

Text

สกุลเงินที่ใช้เพื่ออธิบายราคาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
itemOffered

Thing

ผลิตภัณฑ์ที่ขาย โดยปกติจะรวมถึงผลิตภัณฑ์แบบฝัง แต่อาจมีประเภทผลิตภัณฑ์หรือข้อความที่เขียนโดยอิสระอื่นๆ

priceValidUntil

Date

วันที่ (ในรูปแบบวันที่ ISO 8601) ที่หลังจากนั้นจะไม่ได้ใช้ราคานี้อีกต่อไป ตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจไม่แสดงขึ้นหากพร็อพเพอร์ตี้ priceValidUtil บ่งชี้วันที่ในอดีต

url

URL

URL ไปยังหน้าเว็บของผลิตภัณฑ์ (ที่มี Offer)

Product

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Product ได้ที่ schema.org/Product เวลามาร์กอัปข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเนื้อหา ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้สำหรับประเภท Product ของ schema.org

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
image

ImageObject หรือ URL ที่ซ้ำ

URL ของรูปภาพผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้รูปภาพที่แสดงผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน (เช่น บนพื้นหลังสีขาว) พร็อพเพอร์ตี้นี้จำเป็นสำหรับ Google รูปภาพและแนะนำสำหรับ Google Search

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • รูปภาพต้องประกอบเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg, .png หรือ .gif
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดจัดเตรียมรูปภาพความละเอียดสูงไว้หลายๆ รูป (อย่างน้อย 50,000 พิกเซลเมื่อความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพต่อไปนี้ 16x9, 4x3 และ 1x1

เช่น

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
name

Text

ชื่อผลิตภัณฑ์

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
aggregateRating

AggregateRating

aggregateRating ที่ฝังไว้ของผลิตภัณฑ์

brand

Text

แบรนด์ของผลิตภัณฑ์

description

Text

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

offers

Offer

ข้อเสนอในการขายผลิตภัณฑ์ มี Offer หรือ AggregateOffer ที่ฝังไว้

review

Review

Review ที่ฝังไว้ของผลิตภัณฑ์ ทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการของพร็อพเพอร์ตี้รีวิวที่จำเป็นและแนะนำ

gtin8 | gtin13 | gtin14 | mpn | isbn

Text

รวมตัวระบุทั่วโลกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ที่ schema.org/Product

sku

Text

ตัวระบุเฉพาะผู้ขายสำหรับผลิตภัณฑ์