ผลิตภัณฑ์

เพิ่มมาร์กอัปลงในหน้าผลิตภัณฑ์เพื่อให้ Google แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของ Search รวมถึง Google รูปภาพ ผู้ใช้อาจเห็นราคา ความพร้อมจำหน่ายสินค้า และคะแนนรีวิวในผลการค้นหาของ Search โดยตรง

การใช้มาร์กอัปเพื่อเปิดใช้ผลการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อสมบูรณ์ช่วยดึงดูดผู้ที่อาจกลายมาเป็นผู้ซื้อซึ่งกำลังค้นหาสินค้าที่จะซื้อใน Google Search หรือค้นหารูปภาพที่มีผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย รักษาความถูกต้องและความใหม่ของข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าค้นพบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังค้นหาในปัจจุบัน

หน้านี้อธิบายวิธีมาร์กอัปข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้ Google Search แสดงผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Google Search ได้ นอกจากนี้มาร์กอัป Product ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีสิทธิ์แสดงพร้อมกับป้ายใน Google รูปภาพ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นคลิกเนื้อหาของคุณได้

รูปภาพของผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์และผลการค้นหาของ Google รูปภาพที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์

หน้าเว็บ 2 ประเภทต่อไปนี้มักจะต้องใช้มาร์กอัปนี้

 • หน้าผลิตภัณฑ์ที่อธิบายผลิตภัณฑ์รายการเดียว
 • หน้าผู้รวบรวมข้อมูลช็อปปิ้งที่แสดงผลิตภัณฑ์รายการเดียว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายรายอื่นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เดียวกัน

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น หากต้องการทราบเกี่ยวกับตำแหน่งการวางข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บ โปรดดูข้อมูลที่มีโครงสร้างของ JSON-LD: ตำแหน่งที่จะแทรกในหน้าเว็บ
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว ก็ขอให้ Google รวบรวมข้อมูล URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้คุณส่งแผนผังเว็บไซต์ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ลองใช้งาน

หน้าผลิตภัณฑ์รายการเดียว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของหน้าผลิตภัณฑ์รายการเดียวที่คุณคัดลอกและวางลงในหน้า HTML ของคุณเองได้

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "name": "Executive Anvil",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
   "sku": "0446310786",
   "mpn": "925872",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "ACME"
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": "4",
     "bestRating": "5"
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Fred Benson"
    }
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.4",
    "reviewCount": "89"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://example.com/anvil",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": "119.99",
    "priceValidUntil": "2020-11-20",
    "itemCondition": "https://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
    <div rel="schema:review">
     <div typeof="schema:Review">
      <div rel="schema:reviewRating">
       <div typeof="schema:Rating">
        <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
        <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:author">
       <div typeof="schema:Person">
        <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
    <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
    <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg"></div>
    <div rel="schema:brand">
     <div typeof="schema:Brand">
      <div property="schema:name" content="ACME"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:offers">
     <div typeof="schema:Offer">
      <div property="schema:price" content="119.99"></div>
      <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
      <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
      <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2020-11-20"></div>
      <div rel="schema:url" resource="https://example.com/anvil"></div>
      <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:sku" content="0446310786"></div>
   </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="http://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="offers" itemtype="http://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://example.com/anvil" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition" />
    <meta itemprop="price" content="119.99" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2020-11-20" />
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="http://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="http://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="http://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <div itemprop="brand" itemtype="http://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="ACME" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

หน้าผู้รวบรวมข้อมูลช็อปปิ้ง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของหน้าผู้รวบรวมข้อมูลช็อปปิ้งที่คุณคัดลอกและวางลงในหน้า HTML ของคุณเองได้

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
   {
    "@context": "https://schema.org/",
    "@type": "Product",
    "name": "Executive Anvil",
    "image": [
     "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
     "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
     ],
    "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
    "sku": "0446310786",
    "mpn": "925872",
    "brand": {
     "@type": "Brand",
     "name": "ACME"
    },
    "review": {
     "@type": "Review",
     "reviewRating": {
      "@type": "Rating",
      "ratingValue": "4",
      "bestRating": "5"
     },
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "Fred Benson"
     }
    },
    "aggregateRating": {
     "@type": "AggregateRating",
     "ratingValue": "4.4",
     "reviewCount": "89"
    },
    "offers": {
     "@type": "AggregateOffer",
     "offerCount": "5",
     "lowPrice": "119.99",
     "highPrice": "199.99",
     "priceCurrency": "USD"
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div rel="schema:review">
    <div typeof="schema:Review">
     <div rel="schema:reviewRating">
      <div typeof="schema:Rating">
       <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
       <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
      </div>
     </div>
     <div rel="schema:author">
      <div typeof="schema:Person">
       <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:aggregateRating">
    <div typeof="schema:AggregateRating">
     <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
     <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"></div>
   <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
   <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
   <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg">
   </div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="ACME"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:AggregateOffer">
     <div property="schema:offerCount" content="5"></div>
     <div property="schema:lowPrice" content="119.99"></div>
     <div property="schema:highPrice" content="199.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/anvil"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"></div>
   <div property="schema:sku" content="0446310786"></div>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="http://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="offers" itemtype="http://schema.org/AggregateOffer" itemscope>
    <meta itemprop="lowPrice" content="119.99" />
    <meta itemprop="highPrice" content="199.99" />
    <meta itemprop="offerCount" content="6" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="http://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="http://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="http://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <div itemprop="brand" itemtype="http://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="ACME" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงแก่ผู้ใช้ เช่น ราคา ความพร้อมจำหน่ายสินค้า และการให้คะแนนของผู้รีวิว มาร์กอัป Product ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ใช้มาร์กอัปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เจาะจง ไม่ใช่หมวดหมู่หรือรายการผลิตภัณฑ์ เช่น "รองเท้าในร้านของเรา" ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เจาะจง ปัจจุบันผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์รองรับเฉพาะหน้าเว็บที่มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์รายการเดียวเท่านั้น เราขอแนะนำให้มุ่งเน้นที่การเพิ่มมาร์กอัปลงในหน้าผลิตภัณฑ์แทนหน้าเว็บที่แสดงรายการหรือหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์
 • ไม่รองรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่
 • หากคุณเพิ่มรีวิวสำหรับผลิตภัณฑ์ ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นชื่อของ Person หรือ Team ที่ถูกต้อง

  ไม่แนะนำ: ลด 50% ในวันแบล็คฟรายเดย์

  แนะนำ: "James Smith" หรือ "ผู้รีวิวของ CNET"

หากต้องการรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Google รูปภาพ คุณต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติม

 • หากต้องการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในตัวดูรูปภาพที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ให้ใส่พร็อพเพอร์ตี้ name, image, price และ priceCurrency
 • หากต้องการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฟีเจอร์ "สินค้าที่เกี่ยวข้อง" ให้ใส่พร็อพเพอร์ตี้ name, image, price, priceCurrency และ availability

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Product

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Product ได้ที่ schema.org/Product เวลามาร์กอัปเนื้อหาสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้สำหรับประเภท Product ของ schema.org

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น

name

Text

ชื่อผลิตภัณฑ์

review หรือ aggregateRating หรือ offers ก็ได้

คุณต้องรวมหนึ่งในพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ

aggregateRating

AggregateRating

aggregateRating ที่ฝังไว้ของผลิตภัณฑ์ ทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการของพร็อพเพอร์ตี้ AggregateRating ที่จำเป็นและแนะนำ

brand

Brand หรือ Organization

แบรนด์ของผลิตภัณฑ์

description

Text

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

image

ImageObject หรือ URL ที่ซ้ำ

URL ของรูปภาพผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้รูปภาพที่แสดงผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน (เช่น บนพื้นหลังสีขาว)

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • รูปภาพต้องแสดงถึงเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ Google รูปภาพรองรับ
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดจัดเตรียมรูปภาพความละเอียดสูงไว้หลายๆ รูป (อย่างน้อย 50,000 พิกเซลเมื่อคำนวณความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพต่อไปนี้ 16x9, 4x3 และ 1x1

เช่น

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]

offers

Offer หรือ AggregateOffer

Offer หรือ AggregateOffer ที่ฝังเพื่อขายผลิตภัณฑ์ ใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จําเป็นและแนะนําสําหรับ Offer หรือ AggregateOffer (แล้วแต่ว่าพร็อพเพอร์ตี้ใดเกี่ยวข้องกับเนื้อหา)

review

Review

Review ที่ฝังไว้ของผลิตภัณฑ์ ทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการของพร็อพเพอร์ตี้รีวิวที่จำเป็นและแนะนำ

gtin8 | gtin13 | gtin14 | mpn | isbn

Text

รวมตัวระบุทั่วโลกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ที่ schema.org/Product

sku

Text

ตัวระบุเฉพาะผู้ขายสำหรับผลิตภัณฑ์

Offer

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Offer ได้ที่ schema.org/Offer เวลามาร์กอัปข้อเสนอภายในผลิตภัณฑ์ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้สำหรับประเภท Offer ของ schema.org

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น

price

Number

ราคาข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ โปรดทำตามหลักเกณฑ์การใช้งานของ schema.org

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ

availability

ItemAvailability

ตัวเลือกความพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้และแสดงค่าดังกล่าวด้วยลิงก์ URL ในมาร์กอัป นอกจากนี้ Google ยังเข้าใจชื่อย่อด้วย (เช่น InStock หรือ OutOfStock) โดยไม่มีขอบเขต URL แบบเต็ม

 • https://schema.org/Discontinued
 • https://schema.org/InStock
 • https://schema.org/InStoreOnly
 • https://schema.org/LimitedAvailability
 • https://schema.org/OnlineOnly
 • https://schema.org/OutOfStock
 • https://schema.org/PreOrder
 • https://schema.org/PreSale
 • https://schema.org/SoldOut

itemOffered

Thing

ผลิตภัณฑ์ที่ขาย โดยปกติจะรวมถึงผลิตภัณฑ์แบบฝัง แต่อาจมีประเภทผลิตภัณฑ์หรือข้อความที่เขียนโดยอิสระอื่นๆ

priceCurrency

Text

สกุลเงินที่ใช้เพื่ออธิบายราคาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว

priceValidUntil

Date

วันที่ (ในรูปแบบวันที่ ISO 8601) ที่หลังจากนั้นจะไม่ได้ใช้ราคานี้อีกต่อไป ตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจไม่แสดงขึ้นหากพร็อพเพอร์ตี้ priceValidUntil บ่งชี้วันที่ในอดีต

url

URL

URL ไปยังหน้าเว็บของผลิตภัณฑ์ (ที่มี Offer)

AggregateOffer

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ AggregateOffer ได้ที่ schema.org/AggregateOffer AggregateOffer คือ Offer ประเภทหนึ่งที่เป็นตัวแทนของการรวบรวมข้อมูลข้อเสนออื่นๆ เวลามาร์กอัปข้อเสนอรวมภายในผลิตภัณฑ์ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้สำหรับประเภท AggregateOffer ของ schema.org

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น

lowPrice

Number

ราคาต่ำสุดของข้อเสนอทั้งหมดที่มีอยู่ ใช้เลขทศนิยม

priceCurrency

Text

สกุลเงินที่ใช้เพื่ออธิบายราคาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ

highPrice

Number

ราคาสูงสุดของข้อเสนอทั้งหมดที่มีอยู่ ใช้เลขทศนิยม

offerCount

Number

จำนวนของข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ด้วย Search Console

Search Console เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของหน้าเว็บใน Google Search คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อสมัครใช้ Search Console เพื่อให้เนื้อหาได้แสดงในผลการค้นหาของ Google แต่การลงชื่อสมัครใช้จะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงวิธีที่ Google เห็นเว็บไซต์ได้ เราขอแนะนำให้ไปดูข้อมูลใน Search Console ในกรณีต่อไปนี้

 1. หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก
 2. หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด
 3. วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก

หลังจากที่ Google ได้จัดทำดัชนีหน้าของคุณแล้ว ให้ตรวจหาปัญหาโดยใช้รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักแล้วคุณควรจะเห็นว่าหน้าที่ถูกต้องนั้นมีจำนวนมากขึ้น และข้อผิดพลาดหรือคำเตือนไม่เพิ่มขึ้น หากพบปัญหาในข้อมูลที่มีโครงสร้าง ให้ทำดังนี้

 1. แก้ไขข้อผิดพลาด
 2. ตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่เพื่อดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่
 3. ขอการตรวจสอบโดยใช้รายงานสถานะ

หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด

เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเว็บไซต์ ให้คอยตรวจดูว่ามีข้อผิดพลาดและคำเตือนเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างเพิ่มขึ้นไหม
 • หากเห็นว่ามีข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะคุณเผยแพร่เทมเพลตใหม่ที่ใช้งานไม่ได้ หรือเว็บไซต์โต้ตอบกับเทมเพลตที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่และไม่ถูกต้อง
 • หากเห็นว่ารายการที่ถูกต้องลดลง (ไม่สอดคล้องกับข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้น) อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ฝังข้อมูลที่มีโครงสร้างไว้ในหน้าแล้ว ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูสาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

วิเคราะห์การเข้าชมจาก Google Search โดยใช้รายงานประสิทธิภาพ ข้อมูลจะแสดงความถี่ที่หน้าปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Search ความถี่ที่ผู้ใช้คลิกหน้า และอันดับเฉลี่ยที่หน้าปรากฏในผลการค้นหา หรือคุณจะดึงผลลัพธ์เหล่านี้โดยอัตโนมัติโดยใช้ Search Console API ก็ได้เช่นกัน

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้