ตัวอย่างรีวิว

ตัวอย่างข้อมูลรีวิวคือข้อความสั้นๆ ที่ตัดตอนมาจากรีวิวหรือการให้คะแนนจากเว็บไซต์รีวิว โดยทั่วไปจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการให้คะแนนของผู้รีวิวหลายๆ รายรวมกัน เมื่อ Google พบมาร์กอัปรีวิวหรือการให้คะแนนที่ถูกต้อง เราอาจแสดงตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์ที่รวมถึงดาวและข้อมูลสรุปอื่นๆ จากรีวิวหรือการให้คะแนน นอกเหนือจากข้อความของรีวิวแล้ว การให้คะแนนคือการประเมินที่อธิบายโดยใช้ระดับตัวเลข (เช่น 1 ถึง 5) ตัวอย่างข้อมูลรีวิวอาจปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์หรือการ์ดข้อมูลของ Google คุณอาจให้ข้อมูลการให้คะแนนสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

นอกจากนี้ Google ยังสนับสนุนรีวิวสำหรับประเภท schema.org ต่อไปนี้

ตัวอย่าง

คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างของรีวิวลงในหน้าเว็บได้หลายวิธี ดังนี้

 • เพิ่มรีวิวแบบง่าย
 • ฝังรีวิวลงใน schema.org ประเภทอื่นโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review ของประเภทนั้นๆ
 • เพิ่มการให้คะแนนลงในรีวิว
 • ใส่คะแนนรวม คุณละเว้นการให้คะแนนของรีวิวเดี่ยวๆ ได้หากเนื้อหาที่มาร์กอัปมีทั้งผู้เขียนและวันที่รีวิว สำหรับรีวิวแบบรวม คุณต้องให้ข้อมูลการให้คะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์แสดง

รีวิวแบบง่าย

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบง่ายใน JSON-LD

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบง่ายใน RDFa

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบง่ายใน Microdata

รีวิวแบบฝัง

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบฝังใน JSON-LD

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบฝังใน RDFa

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวแบบฝังใน Microdata

รีวิวที่มีการให้คะแนน

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวที่มีการให้คะแนนใน JSON-LD

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวที่มีการให้คะแนนใน RDFa

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรีวิวที่มีการให้คะแนนใน Microdata

คะแนนรวม

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคะแนนรวมใน JSON-LD

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคะแนนรวมใน RDFa

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคะแนนรวมใน Microdata

หลักเกณฑ์

เนื้อหาของคุณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์ปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • อย่าลืมมาร์กอัปการประเมินแบบรวมของรายการหนึ่งโดยผู้คนหลายคนด้วย schema.org/AggregateRating Google อาจแสดงคะแนนรวมเป็นตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์ ตลอดจนรายการหรือคำตอบบางประเภทในผลการค้นหา
 • อ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจาะจงอย่างชัดเจนโดยการฝังรีวิวไว้ภายในมาร์กอัป schema.org ประเภทอื่น เช่น schema.org/Book หรือ schema.org/Recipe หรือใช้ประเภทของ schema.org เป็นค่าของพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed
 • ตรวจสอบว่ารีวิวและคะแนนที่คุณมาร์กอัปนั้นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้จากหน้าที่มาร์กอัป ผู้ใช้ต้องทราบได้อย่างชัดเจนโดยทันทีว่าหน้าดังกล่าวมีเนื้อหารีวิว
 • ให้ข้อมูลรีวิวเกี่ยวกับรายการที่เจาะจง ไม่ใช่หมวดหมู่หรือกลุ่มรายการต่างๆ สำหรับตัวอย่าง โปรดดูที่ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับรายการ
 • หากตัวอย่างข้อมูลรีวิวเป็นของธุรกิจในพื้นที่หรือองค์กร คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมต่อไปนี้
  • หน้าเว็บที่ใช้ LocalBusiness หรือประเภทอื่นๆ ของ Organization ข้อมูลที่มีโครงสร้างจะไม่มีสิทธิ์สำหรับฟีเจอร์การรีวิวแบบให้ดาว หากเอนทิตีที่รับการรีวิวเป็นผู้ควบคุมการรีวิวเกี่ยวกับตนเอง ตัวอย่างเช่น รีวิวเกี่ยวกับเอนทิตี ก. แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเอนทิตี ก. ในข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือของเว็บไซต์นั้นโดยตรงหรือผ่านวิดเจ็ตบุคคลที่สามที่ฝังไว้
  • การให้คะแนนต้องมีแหล่งที่มาจากผู้ใช้โดยตรง
  • อย่าพึ่งพาบรรณาธิการในการสร้าง ดูแลจัดการ หรือรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนสำหรับธุรกิจในพื้นที่ แต่โปรดใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างของรีวิววิจารณ์แทน
  • เว็บไซต์ต้องรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนจากผู้ใช้โดยตรงและไม่ใช่จากเว็บไซต์อื่นๆ

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างแสดงในผลการค้นหา คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

รีวิว

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Review ได้ที่ schema.org/Review

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
author

Person หรือ Organization

ผู้เขียนรีวิว ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นชื่อที่ถูกต้อง เช่น "ลด 50% ถึงวันเสาร์" เป็นชื่อของผู้รีวิวที่ไม่ถูกต้อง

itemReviewed

Thing

สิ่งที่รีวิว อย่างไรก็ตาม หากรีวิวฝังอยู่ใน schema.org ประเภทอื่นโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณจะละเว้นพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed ได้ ประเภทที่ถูกต้องสำหรับรายการที่ได้รับการรีวิวมีดังนี้

itemReviewed.name

Text

ชื่อของรายการที่มีการรีวิว หากรีวิวฝังอยู่ใน schema.org ประเภทอื่นโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณยังคงต้องระบุ name ของรายการที่ได้รับการรีวิว เช่น


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "review": {
  "@type": "Review",
  "reviewRating": {
   "@type": "Rating",
   "ratingValue": "5"
  },
  "author": {
   "@type": "Person",
   "name": "John Doe"
  },
  "reviewBody": "I really enjoyed this game. You
  get to capture fireflies and put them in jars."
 }
}
reviewRating

Rating

คะแนนที่ให้ในรีวิวนี้ คะแนนอาจเป็น Rating แบบฝังหรือประเภทย่อยที่เจาะจงยิ่งขึ้น ประเภทย่อยที่พบบ่อยที่สุดคือ AggregateRating

reviewRating.ratingValue

Number หรือ Text

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการ อาจเป็นจำนวนเต็ม เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น "4", "60%" หรือ "6/10") หากไม่ได้ระบุระดับคะแนนอย่างชัดเจน (เช่น "4") ระบบจะถือว่าใช้ระดับคะแนน 1 ถึง 5 หากต้องการใช้ระดับคะแนนแบบอื่น ให้ใช้ bestRating และ worstRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
datePublished

Date

วันที่ที่เผยแพร่รีวิวในรูปแบบวันที่ ISO 8601

reviewRating.bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ bestRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

reviewRating.worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ worstRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1

AggregateRating

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ AggregateRating ได้ที่ schema.org/AggregateRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemReviewed

Thing

สิ่งที่มีการให้คะแนน อย่างไรก็ตาม หากคะแนนรวมฝังอยู่ใน schema.org ประเภทอื่นโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ aggregateRating คุณจะละเว้นพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed ก็ได้ ประเภทที่ถูกต้องสำหรับรายการที่ได้รับการรีวิวมีดังนี้

itemReviewed.name

Text

ชื่อของรายการที่มีการรีวิว หากรีวิวฝังอยู่ใน schema.org ประเภทอื่นโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณยังคงต้องระบุ name ของรายการที่ได้รับการรีวิว เช่น


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "aggregateRating": {
  "@type": "AggregateRating",
  "ratingValue": "88",
  "bestRating": "100",
  "ratingCount": "20"
 }
}
ratingCount

Number

จำนวนการให้คะแนนทั้งหมดของรายการในเว็บไซต์ของคุณ ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

reviewCount

Number

ระบุจำนวนของผู้ที่รีวิว โดยมีหรือไม่มีการให้คะแนน ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

ratingValue

Number หรือ Text

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการ อาจเป็นจำนวนเต็ม เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น "4", "60%" หรือ "6/10") หากไม่ได้ระบุระดับคะแนนอย่างชัดเจน (เช่น "4") ระบบจะถือว่าใช้ระดับคะแนน 1 ถึง 5 หากต้องการใช้ระดับคะแนนแบบอื่น ให้ใช้ bestRating และ worstRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ bestRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ worstRating เฉพาะกรณีที่ระบบการให้คะแนนไม่ใช่ระดับคะแนน 5 คะแนน หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1