เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา AMP สำหรับ Google Search

คุณเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา AMP สำหรับ Google Search ได้ด้วยการสร้างหน้า AMP พื้นฐาน เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง ตรวจสอบหน้า และฝึกฝนการทำงานผ่าน Codelab

สร้างหน้า AMP พื้นฐาน

 1. สร้างหน้า AMP หน้าแรก
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ Google Search สำหรับหน้า AMP
 3. ทำให้เนื้อหาค้นพบได้โดยลิงก์หน้าของคุณ สำหรับการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำดัชนี Google Search กำหนดให้หน้า AMP ลิงก์ไปยังหน้า Canonical หน้า Canonical เป็นได้ทั้งเวอร์ชันที่ไม่ใช่ AMP หรือจะเป็นหน้า AMP เลยก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบล็อกโพสต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรื่องมีอะไรใน URL ของ AMP
 4. เนื้อหาและการดำเนินการในหน้า AMP ที่ผู้ใช้เห็นและทำได้จะต้องเหมือนกับในหน้า Canonical ที่ตรงกับหน้า AMP นั้นๆ เมื่อเป็นไปได้
 5. ใช้เครื่องมือทดสอบ AMP เพื่อตรวจสอบว่าหน้าเว็บของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของ Google Search สำหรับเอกสาร AMP HTML ที่ถูกต้อง
 6. ใช้มาร์กอัปข้อมูลที่มีโครงสร้างเดียวกันทั้งในหน้า Canonical และ AMP
 7. ทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไปสำหรับเนื้อหา ดังนี้
  1. ตรวจสอบว่าไฟล์ robots.txt ไม่ได้บล็อกหน้า AMP ใช้คำสั่ง noindex, บล็อกการจัดทำดัชนีของ meta robots และเมตาแท็ก robots
  2. ทำตามหลักเกณฑ์ของ hreflang สำหรับ URL ด้านภาษาและภูมิภาค และดูตัวอย่าง AMP ได้ในการทำให้เป็นสากล

สร้างหน้า AMP โดยใช้ CMS

หากคุณแสดงเนื้อหาเว็บผ่านระบบจัดการเนื้อหา (CMS) คุณจะใช้ปลั๊กอิน CMS ที่มีอยู่ (เช่น WordPress, Drupal หรือ Joomla) หรือใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเองใน CMS เพื่อสร้างเนื้อหา AMP ก็ได้ หากต้องการปรับแต่ง CMS ให้ทำตามหลักเกณฑ์ด้านล่างนี้เพิ่มเติมจากการสร้างหน้า AMP พื้นฐาน

 • พิจารณาว่าไฟล์ AMP HTML จะตรงกับสกีมเส้นทาง URL ของเว็บไซต์หรือไม่ หากกำลังสร้างหน้า AMP เพิ่มเติมจากหน้า Canonical ที่ไม่ใช่ AMP ขอแนะนำให้คุณเลือกสกีม URL รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
  • http://www.example.com/myarticle/amp
  • http://www.example.com/myarticle.amp.html
 • สร้างเทมเพลตมาร์กอัปข้อมูลที่มีโครงสร้าง โดยทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
  • สร้างเทมเพลตโดยอิงจากข้อกำหนดสำหรับประเภทของเนื้อหาที่คุณกำลังเผยแพร่
  • อ้างอิงตัวอย่างข้อมูลเมตาโครงการ AMP เพื่อดูเทมเพลตตัวอย่างสำหรับสูตรอาหาร บทความ วิดีโอ และรีวิว

เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลักษณะที่ปรากฏของหน้าในผลการค้นหาใน Google บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หน้า AMP ที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างจะปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ในการค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ เช่น ภาพหมุนเรื่องเด่นหรือภาพหมุนของโฮสต์

 1. นำข้อมูลที่มีโครงสร้างไปใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ AMP รองรับได้ที่เกี่ยวกับ AMP ใน Google Search
 2. ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างแยกวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์
 3. ตรวจสอบว่าโลโก้ของคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโลโก้ของ AMP หากโลโก้หายไปหรือไม่ได้จัดรูปแบบอย่างถูกต้อง แสดงว่าโลโก้ปรากฏอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ปรากฏขึ้นเลยในภาพหมุนเรื่องเด่น
 4. ตรวจสอบ AMP ที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับ Google Search โดยใช้เครื่องมือทดสอบ AMP

ตรวจสอบและปรับปรุงหน้า

ตรวจสอบหน้า AMP เป็นระยะโดยดูจากรายงานต่อไปนี้

หากคุณจำเป็นต้องอัปเดตแคช AMP ของ Google โดยทันทีเพื่อแสดงเนื้อหาเวอร์ชันล่าสุด โปรดดูอัปเดตเนื้อหา AMP

หากต้องการหยุดแสดงหน้า AMP ในผลการค้นหาของ Google Search โปรดทำตามวิธีนำ AMP ออกจากผลการค้นหาของ Google Search

ฝึกการทำงานผ่าน Codelab

ลองดู Codelab ด้านล่างสำหรับการฝึกสร้างหน้า AMP สำหรับ Google Search

แหล่งข้อมูล

หลังจากที่คุณสร้างหน้า AMP แล้ว ลองดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google สำหรับ AMP