คำถามที่พบบ่อย

คะแนน UX ของ PageSpeed Insights และผลการทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไร
การทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้ Googlebot ดึงหน้าเว็บ ส่วน PageSpeed Insights ไม่ได้ใช้ Googlebot แต่ดึงหน้าเว็บในลักษณะที่เลียนแบบวิธีดึงหน้าเว็บของผู้ใช้จริง

ซึ่งหมายความว่าการทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ปฏิบัติตามกฎของ robots.txt ในขณะที่ PSI ไม่ได้ปฏิบัติตาม หาก Googlebot ถูกบล็อกไม่ให้ดึงหน้าเว็บ, JavaScript, CSS หรือทรัพยากรอื่นๆ การทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจตรวจไม่ได้ว่าหน้าเว็บเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่

หากต้องการทราบว่าหน้าเว็บของคุณเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ ให้ใช้การทดสอบความเหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ฉันมีเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่แยกต่างหากที่ m.example.com ในขณะที่เว็บไซต์ในเดสก์ท็อปอยู่ที่ www.example.com ฉันควรทำอย่างไรกับหน้าเว็บในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ m.example.com ซึ่งไม่มีหน้าเดสก์ท็อปที่เทียบเท่าที่ www.example.com
หากคุณมีหน้าเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเดียวโดยไม่มีหน้าสำหรับเดสก์ท็อปที่เทียบเท่าก็ไม่เป็นไร (เพียงแค่ตรวจสอบว่าหน้าเหล่านี้ไม่มี rel="canonical" ที่ชี้ไปยังหน้าเว็บรุ่นเดสก์ท็อปที่ไม่ตรงกัน) หน้าเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเดียวจะต้องดึงดูดผู้คนได้มากด้วยตัวมันเอง (กล่าวคือ มีเนื้อหาต้นฉบับ มีการลิงก์ที่ดีมาจากหน้าเว็บอื่นๆ ในเว็บไซต์ของคุณหรือเว็บไซต์อื่นๆ) เพราะหน้าเว็บดังกล่าวจะไม่ได้รับสัญญาณการจัดทำดัชนีที่ใช้ร่วมกันจากหน้าเว็บรุ่นเดสก์ท็อปที่มีอยู่
จะมีปัญหาไหมถ้าฉันมีทั้งหน้าที่ใช้การออกแบบที่ตอบสนองตามอุปกรณ์และหน้าที่ใช้การแสดงผลแบบไดนามิก
ไม่มี คุณใช้การกำหนดค่ามากกว่า 1 แบบในเว็บไซต์ได้ เพียงตรวจสอบว่าในระดับหน้าเว็บ แต่ละหน้ามีตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องมือค้นหา (เช่น หน้าที่ใช้การตอบสนองตามอุปกรณ์มีข้อมูล @media only screen and (max-width: 600px) {...} และหน้าที่ใช้การแสดงผลแบบไดนามิกใช้ส่วนหัว Vary ของ HTTP) หรือหากใช้การออกแบบที่ตอบสนองตามอุปกรณ์แบบผสม (เช่น ใช้การออกแบบที่ตอบสนองตามอุปกรณ์ แต่แสดงผลรูปภาพแบบไดนามิก) Google จะยังถือว่าคุณใช้การตอบสนองตามอุปกรณ์ เนื่องจากหน้าเว็บใกล้เคียงกันมาก แต่ให้เก็บมาร์กอัป @media only screen and (max-width: 600px) {...} ไว้ และเลิกใช้ส่วนหัว Vary ของ HTTP หากใส่ไว้เพื่อ Google เท่านั้น หากใช้รูปภาพที่ตอบสนองตามอุปกรณ์ ให้ใส่เอลิเมนต์ <picture>
ฉันมีทั้งเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอป ฉันควรทำอย่างไร
ให้สร้างเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปโดยให้มี "ความสามารถในการทำ Deep Link" หรือ URI ที่มีตัวชี้ไปยังบริเวณของเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง Deep Link และ URI ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสที่จะได้ลูกค้ามากขึ้นผ่าน Search หรือการแชร์ทางโซเชียล