Mesaja tepki ekleme

Bu kılavuzda, bir mesaja 👍, 🚲 ve 🌞 gibi tepki eklemek için Google Chat API'nin Reaction kaynağında create yöntemini nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Reaction kaynağı, kullanıcıların mesajlara tepki vermek için kullanabileceği 👍, 🚲 ve 🌞 gibi bir emojiyi temsil eder.

Ön koşullar

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetimi aracı
 • Python için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek veya güncellemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Google Chat API'nin etkinleştirildiği ve yapılandırıldığı bir Google Cloud projesi Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.
 • Chat uygulaması için yetkilendirme yapılandırıldı. Tepki oluşturmak için chat.messages.reactions.create, chat.messages.reactions veya chat.messages yetkilendirme kapsamıyla kullanıcı kimlik doğrulaması gerekir.

Mesaja tepki ekleme

Bir mesaja tepki oluşturmak için isteğinizde aşağıdakileri iletin:

 • chat.messages.reactions.create, chat.messages.reactions veya chat.messages yetkilendirme kapsamını belirtin.
 • Reaction kaynağında create yöntemini çağırın.
 • Tepki verilecek mesajın kaynak adına parent değerini ayarlayın.
 • body öğesini (istek gövdesi) Reaction alanının bir örneğine ayarlayın. Bu örnekte unicode alanı, unicode dizesiyle temsil edilen standart emojidir.

Aşağıdaki örnek, 😀 emojisiyle mesaja tepki veriyor:

Python

 1. Çalışma dizininizde chat_reaction_create.py adlı bir dosya oluşturun.
 2. Aşağıdaki kodu chat_reaction_create.py bölümüne ekleyin:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then creates a reaction to a message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().reactions().create(
  
      # The message to create a reaction to.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MESSAGE with a message name.
      # Obtain the message name from the response body returned
      # after creating a message asynchronously with Chat REST API.
      parent = 'spaces/SPACE/messages/MESSAGE',
  
      # The reaction to the message.
      body = {
  
        'emoji': {
  
          # A standard emoji represented by a unicode string.
          'unicode': '😀'
        }
  
      }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created reaction.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Bu kodda, aşağıdakini değiştirin:

  • SPACE: Mesajın yayınlandığı alanın name değeri. Chat API'deki spaces.list yönteminden veya alanın URL'sinden bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

  • MESSAGE: Chat API ile eşzamansız olarak bir mesaj oluşturduktan sonra döndürülen yanıt gövdesinden veya oluşturma sırasında mesaja atanan özel adla alabileceğiniz mesaj adıdır.

 4. Çalışma dizininizde örneği derleyin ve çalıştırın:

  python3 chat_reaction_create.py
  

Chat API, oluşturulan tepkinin ayrıntılarını içeren bir Reaction örneği döndürür.