Bir mesaja verilen tepkileri listeleme

Bu rehberde, Google Chat API'nin Reaction kaynağındaki list yönteminin 👍, 🚲 ve 🌞 gibi mesajlara verilen tepkileri listelemek için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Reaction kaynağı, kullanıcıların mesajlara tepki vermek için kullanabileceği 👍, 🚲 ve 🌞 gibi bir emojiyi temsil eder.

Ön koşullar

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetimi aracı
 • Python için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek veya güncellemek için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Google Chat API'nin etkin ve yapılandırılmış olduğu bir Google Cloud projesi. Adımlar için Google Chat uygulaması oluşturma başlıklı makaleye göz atın.
 • Yetkilendirme, Chat uygulaması için yapılandırıldı. Tepkileri listelemek için chat.messages.reactions.readonly, chat.messages.reactions, chat.messages.readonly veya chat.messages yetkilendirme kapsamıyla Kullanıcı kimlik doğrulaması gerekir.

Tepkileri listeleme

Bir mesajın tepkilerini listelemek için isteğinizde aşağıdakileri iletin:

 • chat.messages.reactions.readonly, chat.messages.reactions, chat.messages.readonly veya chat.messages yetkilendirme kapsamını belirtin.
 • Reaction kaynağında [list method]/workspace(/chat/api/reference/rest/v1/spaces.messages.reactions/list) yöntemini çağırın.

Aşağıdaki örnekte, belirtilen bir mesaj için tepkiler listelenmiştir:

Python

 1. Çalışma dizininizde chat_reactions_list.py adında bir dosya oluşturun.
 2. chat_reactions_list.py içine şu kodu ekleyin:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then lists reactions to a message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().reactions().list(
  
      # The message to list reactions to.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MESSAGE with a message name.
      # Obtain the message name from the response body returned
      # after creating a message asynchronously with Chat REST API.
      parent = 'spaces/SPACE/messages/MESSAGE'
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created reactions.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Kodda aşağıdakileri değiştirin:

  • SPACE: Chat API'deki spaces.list yönteminden veya bir alanın URL'sinden edinebileceğiniz bir alan adıdır.
  • MESSAGE: Chat API ile eşzamansız olarak mesaj oluşturduktan sonra döndürülen yanıt gövdesinden veya oluşturma aşamasında mesaja atanan özel adla elde edebileceğiniz mesaj adı.
 4. Çalışma dizininizde örneği derleyip çalıştırın:

  python3 chat_reactions_list.py
  

Chat API, sayfalara ayrılmış bir tepki dizisi döndürür.